Passage på Dag Hammarskjölds torg i Malmö

Dag Hammarskjölds torg är en entréplats till konsert-, konferens-  och hotellanläggningen Malmö Live. Anläggningen invigdes 2015. Torget blev färdigt ett år senare.

Dag Hammarskjölds torg 2019-07-19 DSC_1239

Bild 1. Dag Hammarskjölds torg. Malmö Live till vänster. Mitt i bilden en stationsbyggnad på den sedan länge nedlagda järnvägslinjen Malmö-Limhamn. Turning Torso skymtar i bakgrunden.

Konstverket Passage av Maha Mustafa* dominerar torget med sina två blodröda, kraftfulla cirkelbågar. Till verket hör också en lång, böjd sittbänk i diabas samt ett diskret vattenspel.

KOnstverk 2 Dag Hammarskjölds torg 2 20221006_155907

Bild 2. Konstverket Passage med sittsänken i förgrunden. På bänkytan finns Malmö kommuns strandlinje avbildad, som del i en karta. I mitten, närmst fotografen sticker Klagshamns udde ut.

När jag till fots passerade verket den 22 september i år (2022) hade en halv skolklass tagit verket i besittning. Och så ska det vara, tycker jag. Konstverk på torg ska inte bara tåla klängande barn, utan locka till lek.  Som också i grannstaden Lund, se inlägget Barn och torg.

Lek 2 20220922_110913

Bild 3. Lek vid och på konstverket Passage

Lek på Dag Hammarskjölds torg 20220922_111051

Bild 4

* Maha Mustafa är född i Irak 1961. Hon utbildade sig under fyra år i skulptur och keramik på Konstakademin i Bagdad. Idag bor och arbetar Maha Mustafa både i Malmö och i Toronto, Kanada.