Stortorget mot SV

Stortorget i Malmö – dags för förändring

Den 3 november 2017 publicerade Sydsvenska Dagbladet en artikel om Stortorget i Malmö. Där efterlyste man läsarnas idéer. Jag nappade, och skrev en insändare. Se mer om detta under Månadens torg.