Tillfällig salulhall på Östermalmstorg i Stockholm

En stad behöver fria ytor, inte minst torg, som kan tas i anspråk för tillfälliga ändamål.

Stockholms stad bebygger f.n. en stor del av Östermalmstorg med en tillfällig byggnad. Dit ska verksamheter från saluhallen intill flytta in 2016. År 2018 är det dags att flytta tillbaka till den då renoverade och utvecklade saluhallen, ursprungligen invigd 1888. Då monteras den tillfälliga hallen ner. Läs mer på Stockholms stads eller saluhallens egen hemsida.

Detta är det största tillfälliga bygge på ett svenskt torg som jag känner till.

Här där Humlegårdsgatan mynnar i Östermalmstorg, brukar man kunna se rätt över torget till Hedvig Eleonora kyrka och Storgatan. Den tillfälliga saluhallen är ritad av Tengbom arkitekter.

Här där Humlegårdsgatan mynnar i Östermalmstorg, brukar man kunna se rätt över torget till Hedvig Eleonora kyrka och Storgatan. Den tillfälliga saluhallen är ritad av Tengbom arkitekter.

Tillägg 2022-01-15
Hur gick det sen? Se detta inlägg.