Strategi för torgförbättring i Lund

I dagens Sydsvenskan kan vi läsa att miljöpartiet igår presenterade ett ”torgprogram” för Lund. Här finns bl.a. idéer för Stortorget (t.ex. skridskobana), Mårtenstorget (bilfritt och t.ex. konstinstallation) och Clemenstorget (t.ex. utomhusschack). Partiet lämnade samma dag in en motion till kommunfullmäktige med krav om att en strategi för torgförbättring ska tas fram.

Citat ur pressmeddelandet: ”Ett vackert och inbjudande torg kan lyfta en hel stadsdel, medan ett ogästvänligt torg kan bli en belastning. Vi tycker att det är viktigt att torgutvecklingen inte bara sker på de centrala torgen. Alla stats- och kommundelar förtjänar levande torg.” Här finns programmet i sin helhet.

Mig veterligt är det första gången som det på politisk nivå formuleras så tydliga ambitioner specifikt för torg.