Torg – även i små tätorter?

I hur små samhällen finns det torg? För att få reda på detta besökte jag alla skånska tätorter med mellan 1000 och 2000 invånare, 30 stycken. Jag föreställde mig att det fanns en ganska tydlig storleksgräns mellan orter med och utan torg och att den låg i det intervallet.

Jag hade fel och ökade därför på med orter, tio i taget, både uppåt och nedåt i storlek och förstod snart att sambandet mellan ortsstorlek och torgförekomst var ganska litet. Totalt besökte jag eller tog in uppgifter om 110 tätorter, med ca 800 till 8000 invånare. Befolkningsuppgifterna avser 2012-12-31.

Som definition på torg valde jag att utgå från det lokala språkbruket. Om jag frågade en ortsbo: Var ligger torget här i X-erup? kunde jag få två svar: ”Det ligger där borta.” Eller: ”Vi har inget torg.” Ibland fyllde man på med något i stil med: ”När byn ska ha någon liten marknad brukar vi hålla till på ICA:s parkering. Den kan kanske kallas vårt torg.” Men ICA:s parkering kom naturligtvis inte med på min torglista.

Jag hade ställt in mig på att definiera bort ett och annat av ortsborna utpekat torg om den angivna platsen inte på något sätt liknade vad vi brukar kalla torg. Med jag var inte särskilt sträng, så alla kom med, även om det fanns några gränsfall.

Jag är inte hundraprocentigt säker på att jag fått med alla torg i de 110 orterna. Ibland hittade jag t.ex. ingen ortsbo att fråga eftersom jag hade bråttom. Då fick det bli en snabb okulärbesiktning.

Kolla gärna listan på tätorter och torg. Jag tar tacksamt emot ifrågasättanden och korrigeringar.

Så här blev resultatet av min torgspaning

Antal orter Ortsstorlekar Antal torg i gruppen
10    792-889 2
10    893-998 5
10 1003-1144 2
10 1155-1343 3
10 1346-1644 6
10 1655-1925 4
10 2007-2807 3
10 2817-3467 5
10 3602-4852 6
10 4961-6419 7
10 6503-8254 10
110 792-8254 53

 

Först om orter på  drygt 6000 eller fler kan man säga att alla har torg. Däremot finns det ingen ortsstorlek om vilken man kan säga: Orter med färre invånare än så har aldrig något torg. Jag har visserligen ännu inte systematiskt studerat orter med färre än 800 invånare, men slumpmässigt  stött på torg i mycket små samhällen, i Vitemölla t.ex. (se nedan) när jag rört mig i Skåne.

De elva största orterna i tabellen är alla kommunhuvudorter. Sådana orter verkar otänkbara utan torg.

De två största orterna utan torg är Löddeköpinge (6407 inv) i Kävlinge kommun och Södra Sandby (6154 inv) i Lunds kommun. Löddeköpinges ökade sin befolkning tiofalt mellan 1960 och 2010, Södra Sandby sexfalt. Snabbaste ökningen skedde mellan 1960 och 1980. I den kärna som orterna utvecklades kring fanns nog inget torg och kommunen har därefter inte heller ansett att något sådant behövs. I Löddeköpinge finns sedan decennier ett stort köpcentrum, Center Syd. Ändå har ett nytt centrum för själva samhället byggts upp ganska nyligen, dock inget torg.

De minsta orten med torg är i min studie Skillinge (855 invånare) i Simrishamns kommun. Anders Pers Torg kan bäst beskrivas som en rektangulär grönyta med friliggande envåningshus runt. En del av torget upptas av ortens busshållplats. Ett gränsfall alltså.

Dösjebro (879 inv) i Kävlinge kommun har däremot ett riktigt torg – en rektangulär, plattlagd yta, tydligt rumsligt avgränsad, placerad mitt för ortens (tyvärr nedlagda) diversehandel och med viss, om än spartansk möblering.

Torget i Dösjebro

Torget i Dösjebro

Det finns ännu mindre orter i Skåne med torg. År 1900 hade Vitemölla ca 450 invånare men nu bor här färre än 100 bofasta, däremot många sommarboende. Torget, det kallas verkligen så av ortsborna, är en liten triangulär plats intill den ganska smala genomfartsgatan. När detta skrivs står ortens julgran där. Tyvärr används torget mest som parkeringsplats. 4-5 bilar, sedan är det fullt.

Jag kommer framöver att studera om det finns några tydliga orsaker till vissa orter har torg och andra inte. Eller är det mest historiska tillfälligheter? Varför finns det t.ex. inget torg i Önnestad (1388 inv), Kristianstads kommun eller i Munka-Ljungby (2906 inv), Ängelholms kommun? Båda orterna ligger i rika jordbruksbygder och har kända folkhögskolor. Ett torg att stoltsera med vore logiskt. – Varför finns det däremot torg i Gärsnäs, Kivik, Borrby, Hammenhög och som nämnts Skillinge? Orterna finns intervallet 850-1000 invånare och ligger i Simrishamns kommun.

Under mina besök i många skånska tätorter har jag stött på flera intressanta torg. Några av dessa kommer jag att ta mig an senare. Ett intressant litet torg får avrunda denna text: Torget i Hjärnarp (970 inv) i Ängelholms kommun.

torgethjärnarp1

Det ovala torget i Hjärnarp

Kommunen byggde ett nytt bibliotek i Hjärnarp under 1990-talet. Den byggnad där biblioteket tidigare hållit till och där också Hjärnarps kommun hade sin administration fram till kommunsammanläggningen 1971 revs då. Något nytt hus byggdes inte på platsen utan istället skapades ett torg, en oval stensatt yta. Torget är därmed ett minnesmärke över Hjärnarp som självständig kommun. – Nära torget (se bilden) ligger ortens pizzeria. På andra sidan vägen (bakom fotografen) ligger ICA-butiken. Även ortens centrala busshållplats ligger vid torget.

Torgspaning kan vara givande även i små orter!

Kommentera