Torg i tidskriften Arkitektur

I ett tidigt skede av projektet sträckläste jag tio årgångar av tidskriften Arkitektur. Utifrån genomgången skrev jag en artikel om hur torg bevakats, en artikel som jag skickade till Arkitektur. Den blev inte publicerad, men kommer här istället.

Torg i Arkitektur 

Jag är tänd på torg. Efter många års arbete med övergripande utvecklingsfrågor har jag fått tid att återvända till arkitektur och stadsplanering, och funnit att just torg engagerar mig mest.

Hur börja? Jag satte mig på ett vackert och välanvänt torg i två dagar, observerade och tänkte. Och – därför denna artikel – sedan plöjde jag igenom tio årgångar av Arkitektur på jakt efter TORGET. (Tack Hässleholms stadsbibliotek som hade alla årgångarna. Bara ett nummer saknades!)

Ett av mina antaganden inför genomläsningen var att redaktionens intresse för torg skulle öka genom åren. Och så var det verkligen. 2003-2007 gav man torgskräck en ny innebörd. De åren presenterades nämligen bara två torg i helfigur: Stortorget i Kalmar (2003/6) och Sundstorget i Helsingborg (2004/7). I bägge fallen rör det sig om färdigställda omgestaltningar av befintliga torg. I 2008/3 dyker det upp ytterligare ett torg, ett breddat gaturum i Kista. Även andra artiklar, recensioner mm. som berörde offentliga rum (förutom parker och strandpromenader), var få.

Men så, i nr 2009/4, finns en intervju med landskapsarkitekten Kathryn Gustafson. Därefter ökar tidskriftens torgpresentationer: Norra Bantorget, Stockholm (2009/8), Brunkebergs torg, Stockholm (2010/3. Den artikeln handlar både om torget och om bedrägliga arkitektillustrationer), Liljeholmstorget, Stockholm (2010/4), Sjövikstorget, Stockholm (2010/6), Stortorget, Gävle som får mycket beröm (2010/7), olika torg i Örebro (2011/7), Saltsjötorget, Södertälje m.fl. (2011/8. Artikeln fokuserar på torgens golvmönster). 2013 inleds med Stora torget, Visby (2013/1).

Vad behandlas då i dessa artiklar om specifika torg? Torget som rum tycks i alla fall inte intressera. I de redovisade projekten tas torgets väggar – kringliggande byggnader – för givna. Då återstår att med markbeläggning, inredning, vegetation och andra åtgärder förnya torget. Men i Camillo Sittes efterföljd borde torgarkitekten, och Arkitekturs torggranskare, ha reflekterat över om även en rumslig omdaning hade varit motiverad.

De få svenska fall där ett helt nytt torg planera(t)s har jag inte hittat en enda artikel om. Så hade t.ex. Hyllie torg (Stationstorget) som ju är en ny plats i en ny stadsdel i Malmö varit värd en betraktelse. Här har ju flera stads- och torgplaneringsproblem satts på sin spets.

Thomas Hellqvist har varit undantaget. Han har i några torg- och bokrecensioner genom åren lyft fram torget som rum. I en bokrecension (2003/2) skriver han t.ex. ”Det modernistiska öppna rummet har ju aldrig fungerat bra som offentligt rum. Istället tycks folklivet frodas bäst på platser där lås saknas, men gränserna är tydliga.”  I samma anda citeras Albert Lilienberg, stadsbyggare i Göteborg 1907-1927 (2005/4): ”Det finns bara en allmän regel för stadsplanekonstnärer – varje fri plats och gata bör verka som ett slutet rum.”

Fr.o.m. 2011 puttrar det på ordentligt i torggrytan, även med viljeyttringar från redaktionen:. ”Den mellanstora staden är inte till salu på Stora torget” (ledare 2011/7), ”Torgbyggandets drivkrafter” (Först & främst 2012/6), ”Torg offras när pengar och långsiktighet saknas” (Kort om arkitektur 2012/7), ”9 nya offentliga arenor” (Först och främst 2012/8).

Jag ska med stort intresse följa vad Arkitektur skriver om det offentliga rummet framöver, särskilt då torg.

Bo Mårtensson

 

127 reaktion på “Torg i tidskriften Arkitektur”

 1. Pingback: viagra 5mg price
 2. Pingback: buy cialis online
 3. Pingback: coupon for cialis
 4. Pingback: cheap viagra
 5. Pingback: cheap ed pills
 6. Pingback: ed meds
 7. Pingback: cialis 20 mg
 8. Pingback: rx pharmacy
 9. Pingback: cialis online
 10. Pingback: cialis generic
 11. Pingback: vardenafil cost
 12. Pingback: levitra pills
 13. Pingback: vardenafil pills
 14. Pingback: online gambling
 15. Pingback: viagra pills
 16. Pingback: generic cialis
 17. Pingback: pay day loans
 18. Pingback: installment loans
 19. Pingback: payday advance
 20. Pingback: viagra for sale
 21. Pingback: cialis to buy
 22. Pingback: cialis generic
 23. Pingback: new cialis
 24. Pingback: roulette bonus
 25. Pingback: casino slot
 26. Pingback: doubleu casino
 27. Pingback: online casinos
 28. Pingback: canadian viagra
 29. Pingback: slot machines
 30. Pingback: best online casino
 31. Pingback: Viagra 50mg usa
 32. Pingback: online cialis
 33. Pingback: Cialis 40mg usa
 34. Pingback: actos 15mg usa
 35. Pingback: arava 20mg generic
 36. Pingback: arimidex 1mg otc
 37. Pingback: atarax 10 mg pills
 38. Pingback: walmart cialis
 39. Pingback: buspar 5mg otc
 40. Pingback: cialis in dubai
 41. Pingback: viagra 25mg online
 42. Pingback: cheap casodex
 43. Pingback: catapres australia
 44. Pingback: celebrex nz
 45. Pingback: casino
 46. Pingback: autoinsurance
 47. Pingback: aarp car insurance
 48. Pingback: best car insurance
 49. Pingback: Pfizer viagra 50mg
 50. Pingback: random assignments
 51. Pingback: paper back writer

Kommentera