10 Piazza Navona, Rom

Piazza Navona Rom

Bild hämtad från Google Maps. Norr till höger

Klicka för att komma till Google maps panoramabild från Piazza Navona.

Piazza Navona är ett välkänt torg i Rom. Torget är långsmalt, ca 260 meter långt och knappt 60 meter brett. Av svenska torg är det till sin storlek mest likt Stortorget i Helsingborg som är ca 230 m från Järnvägsgatan upp till trapporna mot Kärnan och ca 30 meter brett.

Där nu Piazza Navona ligger fanns en gång Domitianus stadion, byggt under 80-talet e.Kr. När stadion förföll växte det under seklernas lopp fram en bebyggelse som till sin placering utgick från stadions långsmala form.

I slutet på 1400-talet gjordes platsen till ett av Roms marknadstorg. Under 1600-talet, särskilt under den tid Innocent X var påve (1644-1655), gavs torget barockprägel med nya byggnader och skulpturer.

Piazza Navona Nollis karta 1748

Piazza Navona på Giambattista Nollis karta över Rom,1748.

Ända in på 1800-talet hände det att man ledde in vatten på på torget och förvandlade den till en grund sjö för olika upptåg.

De två mäktigaste byggnaderna vid torget ligger vid dess västra långsida, kyrkan Sant’Agnese in Agone (påbörjad 1652) samt Innocent X:s palats, Palazzo Pamphilj  (påbörjat 1644).

Piazza Navona 3

Kyrkan Sant’Agnese in Agone samt till vänster därom en del av Palazzo Pamphilj sedda från den anslutande gatan i torgets sydöstra hörn.

Mitt på torget står Fontana dei Quattro Fiumi, De fyra flodernas fontän. Den är skapad av Bernini och avtäcktes 1651. I mitten av fontänen står en antik obelisk. Se Wikipedia

Det finns ytterligare två fontäner på torget, båda från slutet av 1500-talet med Giacomo della Porta som konstnär. Båda fontänerna har kompletterats senare med ytterligare figurer.

Piazza Navona 1

Piazza Navona sedd mot norr. I förgrunden Fontana del Moro.

Torget är helt avlyst för biltrafik. Ändå finns en gatuyta  som omger den stora långsmala ytan i torgets mitt. Mellan gatan och husfasaderna finns en bred trottoar, till vilken uteserveringarna är hänvisade. Gatan ligger på traditionellt vis något lägre än trottoar respektive mittyta. Alla ytorna är satta med svart smågatsten. Kantstenen är ljus och formar en linje runt hela torget, en linje som förstärker formkänslan och associationerna till ett forntida stadion. (Se översta bilden. Klicka på bilden så förstoras den).

Jämfört med de flesta stora torg, upplevs Piazza Navona som ett slutet rum.  Gatorna som leder fram till torget är är få och smala. Och utblickarna från torget genom dessa gränder är inte särskilt långa.

Det är möjligt att det i något utbyggnadsskede funnits en idé om att förlänga den breda Via Giuseppe Zanardelli från Justitiepalatset – mittaxeln – över Tibern fram till Piazza Navona. Det är bara ett kvartersgenombrott, 40 meter långt, som återstår. Men som lyckligtvis aldrig blev genomfört.

Torget har en återhållen ljussättning. När jag besökte torget senast, i mars 2017, kontrasterades detta med en kraftigt belyst tillfällig reklamplats på en skyddspresenning framför en pågående ombyggnad.  Märkligt att detta tillåts.

Piazza Navona 4

Piazza Navona en marskväll 2017

 

Piazza Navona 2

Dominerande reklamskylt – tillfällig

Litteratur om torget

R F Gatjes: Great Public Squares innehåller trettiofem torg. Det allra första torget i boken är Piazza Navona. ”The Piazza Navona is one of the most admired and enjoyable of urban spaces – not just in Rome but in the entire world.” Länk till litteratursidan.

Se också Michael Webb, The City Square sid 136-137. Bokens vackra omslagsbild utgörs av Piazza Navona.

Wikipedia, italiensk text.

Wikipedia, engelsk text.

Föregående Månadens torg
Nästa månadens torg

Kommentera