C S M 1

20 Campo Santa Margherita, Venedig

Ett torg med säregen form, inte minst på grund av den långa krökta husraden som utgör torgets västra vägg. Från norra kortsidan till spetsen i sydväst, är avståndet ca 180 m. Den norra rektangulära delen av torget är ca 35 m bred.

CSM flygbild

Flygbild på torget, hämtad från Google Maps. Torgets kortsida, längst till vänster på bild, vetter mot norr. (Se norrpilen i bildens högra kant)

Bebyggelsen som omger torget är hyggligt enhetlig i skala, 3-5 våningar.

Ute på torget, i södra delen ligger en fristående byggnad, Scoula dei Varoteri. Huset stod klart 1725 och då flyttade körsnärsskrået sin verksamhet dit. Byggnaden har senare bl.a. använts som kolupplag och biograf.

Torget har ingen direktkontakt med någon av Venedigs kanaler.

Golvet består av stenplattor, lagda både strukturerat och slumpmässigt.

CSM 2

Stengolvet

Under de få dagar i början av april 2018 som jag besökte torget verkade det som om detta i första hand är en plats för Venedigbor. Andelen turister var inte särskilt stor, jämfört med t.ex. Campo Santo Stefano, för att inte tala om Markusplatsen.

Torgen är nästan de enda vistelseytor som står till buds för Venedigborna, vilket gör att de blir flitigt använda och användningssätten många. Det här torget ligger i nära flera högskolor mm, varför andelen ungdomar är hög, inte minst kvällstid.

CSM 3

CSM 4

CSM 5

Panoramabild från Google. 

Föregående Månadens Torg

Nästa Månadens torg