1 San Francisco, USA. UNION SQUARE

Union Square karta

Panoramabild från Google. Så folktomt kan torget bara vara i gryningen.

Union Square är ett av San Franciscos populäraste turistmål och flitigt använd av stadens invånare. Union Square är alltså en plats, men också benämningen på hela det omgivande distriktet med butiker, hotell, kontor mm.

På kartan, och nog i San Franciscobornas medvetande (inte minst av historiska skäl), utgör platsen Union Square en park. Men en stor del av ”parken” består av en sammanhängande hårdgjord yta. När jag kom dit för första gången, hade jag inte noterat att det står Union Square Park på stadskartan, utan uppfattade platsen som ett ovanligt intressant och väl använt torg, med en del grönska i ytterkanterna.

Torget Union Square är ett ursparat kvarter i centrala San Franciscos rutnät. Nio gator mynnar i torget, två i varje hörn samt ytterligare en mitt på östra kortsidan. Torget är omgivet av trafikerade gator på alla fyra sidorna, varav tre är enkelriktade.U S kabelspårvagn

Gatan på torgets västra sida trafikeras, förutom bilar och bussar, av två av linjerna för San Franciscos välkända kabelspårvagnar.

Mellan omgivande byggnader är det ca 165 m i östvästlig riktning och 125 m i nordsydlig.  Byggnaderna är 5-13 våningar höga. Slutenheten är 30-35 grader (se Definitioner och begrepp).

Arkitektoniskt mest intressant är hotellet Westin St. Francis, vars äldsta del i 12 våningar byggdes 1904. 1972 invigdes en stor tillbyggnad, 32 våningar hög, bakom den äldre delen. Denna nyare del är ful och dominerande, sedd från torget. (Baksidan är ännu värre).U S hotellet Klicka här för att komma till en bild på hotellet när det var nytt. Här syns också hur Union Square såg ut för drygt hundra år sedan – mera park än torg.

Under torget finns ett parkeringsgarage som byggdes redan på 1940-talet. In- och utfart sker mitt på de två långsidorna.

1997 genomfördes en tävling för att omgestalta Union Square. Över 300 förslag lämnades in. Fem valdes ut för fortsatt tävling. Slutlig segrare blev MF Fotheringham, Landscape Architects, Inc., San Fransisco, det enda landskapsarkitektkontoret som kom med i slutomgången.Union Square kopiera

Det nya torget, invigt 2002, blev mycket lyckat. Från att ha varit en tråkig och illa utnyttjad plats, blev den nu attraktiv för både invånare och turister. Avvägningen mellan hårt och grönt (dvs. mellan torg och park) är mycket välgjord, likaså sättet att utnyttja den naturliga sydsluttningen.

Torgytan är nästan plan, med en förhöjning på norra sidan. En del av förhöjningen kan användas som scen, tillräckligt stor för att rymma en symfoniorkester. För det mesta pågår naturligtvis ingen konsert. Då är scenytan en integrerad del av torget.U S grön terass

Söder om torgytan tas återstoden av nivåskillnaden upp med en grön terrassering som skapar gott om ytor att sitta och ligga på.U S torgytan

Torgytan är huvudsakligen täckt med kvadratiska granitplattor, 75 x 75 cm, i två grå nyanser. De skapar ett mönster av breda band i torgets längdriktning.

På kortsidorna finns serveringar i byggnader som utformats i samklang med torget. Serveringarna har sina egna sittplatser, de flesta utomhus. Men ute på torgytan står också en hel del bord och stolar för torgbesökare som har med sig egen förtäring eller bara vill sitta ner.

Mitt på torget står ett monument till minnet av segern i ett sjöslag under spansk-amerikanska kriget. Monumentet kom på plats 1903 och består av en ca 30 meter hög granitpelare, med en segergudinna i brons, skulpterad av Robert Aitken (1878-1949). Rör man sig på torget är fundamentet och pelaren högst påtagliga. Gudinnan uppe i skyn tänker man inte på.EntrehjärtaSV

”I Left My Heart in San Francisco”. Vid varje hörnentré till torget finns ett klassiskt format hjärta. Dessa fyra hjärtan är, tillsammans med många andra, gjutna i samma form. De ingår i en årlig konstinstallation där ett antal hjärtan målats individuellt av etablerade eller unga konstnärer. Konstverken säljs sedan till förmån för San Franciscos allmänna sjukhus.

Torget har många besökare och aktiviteter, året runt. Boende i området, anställda, shoppare, turister fån när och fjärran. När det är filmfestival i stan, visas trailers på en storskärm. När det är jul, står stans största gran här.

27dec1

skridskobanan1

Bilder över torget 2013-12-27

Wikipedia på engelska om Union Square

Hemsida för Union Square (stadsdelen)

Senaste revideringen: 2017-04-02

Nästa Månadens torg

Kommentera