Vad händer med Östermalmstorg i Stockholm?

Medan saluhallen vid Östermalmstorg renoverades, flyttades verksamheten till en provisorisk byggnad som satts upp på torget. Läs mer här.  Saluhallen återinvigdes den 5 mars 2020 och provisoriet på torget har därefter monterats ner.

När jag i lördags vandrade uppför Humlegårdsgatan mot Östermalmstorg, tyckte jag mig på avstånd kunna se att torget nu var återskapat med livlig torgkommers.

Östermalmstorg från Humlegårdsgatan

Östermalmstorg från Humlegårdsgatan

Men så fel jag hade! Jag noterade inte det svarta planket. Bakom det pågick ett intensivt återställningsarbete.

Nybrogatan mot norr. Östermalmstorg bakom planket till höger.

Nybrogatan mot norr. Östermalmstorg bakom planket till höger.

Östermalmstorg 4 2021-09-25 11.11

Men det man arbetar på nu är, som skylten på planket visar, en tillfällig utformning. Det ser ut som att det kommer att bli en asfaltyta tills vidare.

Östermalmstorg 3 2021-09-25 11.10

Östermalmstorg den 25 september 2021, sett mot väster. Den nyrenoverade saluhallen syns mitt på bilden.

Förklaringen till provisoriet fick jag när jag kom hem till Malmö samma kväll och gick igenom posten som droppat in under veckan jag varit borta. I tidskriften Arkitektens septembernummer finns ett uppslag om just Östermalmstorg. Uppslaget innehåller en debattartikel av landskapsarkitekterna Bengt Isling och Anders Kling, ett bemötande från ”arbetsgruppen för Östermalmstorgs vänner” samt en kommentar från Isling och Kling till arbetsgruppens bemötande.

De två landskapsarkitekterna är mycket upprörda över att det förslag till gestaltning av  torget som utarbetats av Stockholms trafikkontor och Nivå landskapsarkitektur, lagts åt sidan, tills vidare i alla fall. Staden – Trafik- och stadsbyggnadsnämnden – vill nu ge sig tid att närmre studera det förslag som arbetsgruppen lämnat in. Förslaget har utarbetats av Aleksander  Wolodarski.

Wolodarskis förslag ger barockassociationer medan Nivås förslag  innebär en återställning av arkitekt Jan Gezelius utformning av torget som en öppen yta med bl.a. beläggning av granithällar, bevarande av träd och återresning av Willy Gordons konstverk ”Mötet”.

Rådet till skydd för Stockholms skönhet – kommunens eget skönhetsråd – avstyrker i ett yttrande 2021-08-23 Wolodarskis förslag. Man hänvisar bl.a. till Camillo Sitte och skriver så här:

Skönhetsrådet anser att torget som öppen plats har ett mycket stort värde av såväl kulturhistoriska som stadsbildliga och funktionella skäl. Inom stadsplanekonsten har principen att hålla mitten fri varit välkänd, inte minst genom den österrikiske arkitekten Camillo Sittes analys av historiska platser. Sitte ansåg att geometri, vinkelhakar och passare inte var lämpade för en sinnlig gestaltning och att mittaxlar inte skulle brytas av  brunnar eller monument. Rådet sympatiserar med denna konstnärliga syn som bryter med planformalismen och istället utgår från hur människan betraktar och använder en stadsmiljö.

Skönhetsrådet finner att återställningsförslaget är det mest utvecklingsbara av de båda presenterade. Den starka symmetri, och därmed inflexibilitet, som uppvisas i Wolodarskis förslag anser rådet främmande för torget.

Det ska bli spännande att följa turerna om detta torg.

Tillägg 2022-03-19

Ursprungsförslaget till vänster, Wolodarskis förslag till höger.

Karavan arkitektur fick i uppdrag av Trafikkontoret i Stockholm att bearbeta det förslag som lämnats in av ”arbetsgruppen för Östermalmstorgs vänner”. Förslaget ritades av Wolodarski, se ovan till höger.

Karavans två förslag är snarlika. Politikerna kommer sannolikt att välja ett av dessa. En viktig skillnad jämfört med Wolodarskis förslag är att den runda dammen mitt på torget skrotats.

Bengt Isling och Anders Kling har skrivit ett nytt inlägg i frågan, publicerat på tidsskriften Arkeitektens hemsida. De är strakt kritiska till de nya förslagen och föreslår att ursprungsförslaget bearbetas med samma budget som Karavans förslag, som enligt debattörerna blir dubbelt så dyrt.

 

 

 

Gu Ad To 2021-09-25 13.36

Gustav Adolfs torg – mindre biltrafik!

När jag gjorde en några timmar lång visit i Stockholm en solig septemberlördag mellan ett nattåg från Kiruna och ett eftermiddagståg till Malmö spanande jag in några torg, bl.a. Gustav Adolfs torg. Jag har i ett tidigare inlägg starkt kritiserat att torget snarast fungerat som en trafikrondell än som – ett torg.

Men nu har något hänt! Staden har stängt en kvadrant av rondellen och avvecklat parkeringsplatsen framför Operans entré vilket skapat ett sammanhängande torg från Operan och runt ryttarstatyn med Gustav II Adolf. Fortfarande flödar biltrafiken på tre sidor men resultatet är ändå ett lyft.

Jag pratade med två trevliga unga vakter framför operan (lördagsmatiné på gång ?). Den ene – hon – hade noterat att det nu brukar finnas fler människor på torget än tidigare. Den andre – han – lyfte fram att operapubliken fått det svårare att angöra eller parkera framför operan.

Gu Ad To o operan 2021-09-25 13.38

Den nya ytan, där trafiken gick tidigare, utgörs av någon typ av färgglad asfaltbeläggning. För mig berättar den att glödande musik flödar ut ur operabyggnaden. Vill staden förändra utformningen igen innan man kanske gör en permanent stensättning, låter det sig göras till en rimlig kostnad. Flexibiliteten är ännu större när det gäller sittplatser och vegetation. De är alla flyttbara.

Förändringen var genom förd i mitten av juni 2021 efter sex veckors arbete.

Här finns stadens egen information.

Kartan är egentligen missvisande. Det är bara den östra delen, närmst operan till höger, som utgör ”Ny torgyta”

 

Torget vid Kiruna nya stadshus växer fram

När jag besökte det nya stadshuset i Kiruna för drygt två år sedan låg det ganska ensamt och övergivet i kanten på ett industriområde. Idag börjar några av husen som ska kringgärda det nya torget vid stadshuset stå färdiga. Dessutom pågår arbetet med att skapa själva torgytan framför stadshusentrén. Hinner det bli färdigt innan snön lägger sig?

Torgbygge 2021-09-24 12.19

Stensättning av torget. Stadshuset till höger. Ny kontorsbyggnad till vänster. I mitten klockstapeln som togs från taket på gamla stadshuset innan det revs.

 

Scandics nya hotell som invigs våren 2022.

Scandics nya hotell som invigs våren 2022. Denna fasad vätter mot torget.

Tillblivelsen av stadshuset och torget har en lång historia.
Läs mer här.