G A T 2

Rondellkungen Gustav II Adolf

På bilden ovan syns kungen spana mot söder, över alla bilarna. Operan, torgets östra vägg, i bakgrunden.

År 2006 började det placeras ut rondellhundar lite varstans i Sverige. (Läs om rondellhundar på Wikipedia).

Ryttarstatyn med Gustav II Adolf har stått på sitt torg sedan 1791. Kring 1920 omdanades torget på trafikens villkor. I samband med högertrafikomläggningen 1967 skapades en rondell för att leda trafiken. Då blev Gustav II Adolf en rondellkung.

Kan inte Stockholms stadsplanerare och beslutsfattare hitta en helt ny trafiklösning som befriar torget?  Eller ska Gustav Adolfs torg fortsätta vara platsen dit jag går för att spana in vad stockholmarna och tillresta turister har för bilar? (Vilket visserligen kan ha sina poänger ibland – se bild nedan.)

Gustav Adolfs torg har varit, och  kunde fortfarande vara Sveriges ståtligaste torg, vårt nationaltorg. De intressanta byggnaderna runt torget, den pampiga kopplingen till kungliga slottet, och närheten till Stockholms ström måste kunna tas tillvara bättre.

torget o slottet

Gustav Adolfs torg till vänster. Rondellen syns tydligt. I mitten står ryttarstatyn. Norrbro förbinder torget med slottet längst till höger. Ön mellan Norrström och Stallkanalen är Helgeandsholmen. Där skymtar Riksdagshuset i nederkanten av bilden. Från torget till slottet går bron i ungefär sydsydostlig riktning.

 

Arvfurstens palats

Arvfurstens palats – där utrikesdepartementet håller till – vid torgets västra sida. Mycket trafik framför. Torgytan i förgrunden. Gustav II Adolfsstatyn står precis bakom fotografen.

 

G A T 3

Bilspaning vid Gustav Adolfs torg. Kungliga slottet i bakgrunden.

Lite mer om torget finns här.