Hur många människor ska ett torg rymma?

Andrea Palladio (1508-1580) skriver i den tredje av sina ”Fyra böcker om arkitekturen” några sidor om torg. Städers ”förnämligare torg  böra göras så stora som invånarnas antal kräver, varken så små att de ej kunna tjäna sitt ändamål, eller så stora att de på grund av den ringa folkmängden se ödsliga ut”.

Det ger stöd för hur viktigt det är att reflektera över hur stort ett torg bör vara, men vi får inga dimensioneringshjälpmedel av Palladio.

Lek med tanken att du får i uppdrag att rita en ny stad i Sverige för 10.000 invånare. I mitten av staden ska finnas ett torg. Ska alla stadens invånare få plats på torget samtidigt? Ja, varför inte. Eller ska vi nöja oss med hälften? OK hälften då.

Hur mycket yta krävs då för att rymma 5.000 individer? Enligt en artikel i Illustrerad vetenskap (2002, nr 7) visade en amerikansk studie att i en riktigt stor demonstration  rymdes det 6 personer per m2 inne i den tätaste delen, 4 personer per m2 utanför själva kärnan och 2 per m2 i ytterdelen.

2 personer per m2, låt oss prova det. Då ryms också en och annan barnvagn och det finns plats att både röra och flytta på sig. Formeln blir då: Torgets storlek i kvadratmeter bör vara en fjärdedel av ortens folkmängd 

En ort på 10.000 invånare behöver ett torg på 2.500 m2,  t.ex. 50×50 m2 eller 60×42 m2.

Ett exempel. Hässleholms tätort har ca 20.000 invånare (kommunen har ca 50.000). Ortens torg skulle enligt resonemanget behöva vara 5.000 m2. Stortorget mitt i stan är ca 85×65 m2, dvs 5525 m2.

Ett annat exempel. Mårtenstorget i Lund, det största torget i staden, är ca 7250 m2.  Det skulle motsvara en befolkning på ca 30.000. I själva verket har tätorten Lund över 90.000 invånare.

Det går naturligtvis inte att schablonmässigt räkna fram hur stort ett torg bör vara. Men torgplaneraren behöver ändå ställa sig frågan: Hur många människor ska det rymma? Svaret på frågan måste vägas in när ett nytt torg dimensioneras. Men görs det? Jag har inte hittat en enda beskrivning av ett planerat torg där så sker. Möjligen har jag inte letat tillräckligt.