Odenplan Stockholm – många kan sitta

Odenplan 1 20230601_162238Odenplan är en plats, ett torg vill jag kalla det, mitt i trafikvimlet. Många bilar och bussar rullar och bullrar kring den trekantiga platsen. Folk går och cyklar kors och tvärs, bl.a. på väg till och från busshållplatserna och nedgångarna till tunnelbana och regionaltåg. Trots detta kan man uppleva en viss frid på torget. Det går att slå sig ner, t.ex. på amfiteatern som byggts in i en yttervägg på byggnaden med nedgångarna.  Eller på de gröna träbänkar/-trappor som placerats ut nu i försommartid.

Odenplan 2 20230601_163124