19 Campo Santo Stefano, Venedig

Campo S Stefano

Campo Santo Stefano  är ett torg i Venedig, nära Accademia, en av de få broarna över Canal Grande. Wikipedia har en kort text om torget på italienska, och en ännu kortare på engelska.  Den som kan läsa venetianska, kan hitta en text också på detta språk.

Panoramabild från Google Maps, lite regnigt och kyligt ser det ut som.

Torget är långsmalt och oregelbundet till formen, 145 meter långt och som bredast 55 meter. Det kan upplevas som två torg som radats upp efter varandra.

Bebyggelsen runt torget är enhetlig i skala och höjd.

C S St 3

Torget sett mot nordost. Kyrkan Santo Stefano i bakgrunden.

Vid båda kortsidorna ligger en kyrkobyggnad. Santo Stefano i nordost, med del av långsidan ut mot torget, är en församlingskyrka, grundlagd på 1200-talet, och om- och tillbyggd i många omgångar. Vid motsatta kortsidan ligger San Vidal, en tidigare kyrka som numera används som konsertlokal. Även denna kyrka har förändrats  flera gånger. Den ståtliga gavelfasaden är ritad av Andrea Tirali och stod klar 1737.

Den längsta byggnaden mot torget är Palazzo Loredan. I den har Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti verksamhet.

C S St 5

Torget mot sydväst. Den gula byggnaden med vit gavel är Palazzo Loredan. Bortanför den ligger San Vidal,numera konsertlokal.

Vid torgets ena ände, intill San Vidal, ligger en av de få lummigt gröna ytorna i Venedig.

C S St 6

Torget ingår i ett av de mer frekventerade gångstråken genom Venedig. Turistnärvaron är påtaglig, bl.a. med stora uteserveringar.

C S St 7

Notera den unga torgmålerskan nere till höger.

På torget står ett monument över Niccolò Tommaseo (1803-1874), italiensk litteraturhistoriker, under en period verksam i Venedig. Läs lite mer om hans litterära och politiska gärning i svenska Wikipedia.

C S St 8

Niccolò Tommaseo

Föregående Månadens torg
Nästa Månadens torg

Kommentera