Torg – även i små tätorter?

Jag har gjort en studie av sambandet mellan ortsstorlek och torgförekomst i skånska tätorter med mellan ca 800 och 8000 invånare. Resultatet blev inte riktigt som jag förväntat mig.

Det visade sig att sambandet mellan en orts folkmängd och om det finns (minst) ett torg i orten eller ej var betydligt svagare än jag föreställt mig.

Läs rapporten  här.