Rådhustorget 1 20220316

32 Rådhustorget i Landskrona

Rådhustorget ligger i centrala Landskrona, i rutnätsstaden. Hela södra sidan av torget upptas av rådhuset i Landskrona (fig 1). Rådhuset stod klart 1884. Arkitekt var Ove Pedersen. Han ritade f.ö. också bankhuset vid Rådhustorgets nordvästra hörn (fig 4)

Rådhuset . Torgets sydfasad.

Fig 1 Rådhuset . Torgets södra vägg.

Här fanns sedan tidigare ett rådhus, som revs, och ett torg, Gamla torget, som stöptes och döptes om.

Karta över Landskrona. 1850-tal. Beskuren,

Fig 2 Karta över Landskrona. 1850-tal. Beskuren. Gamla Torget, som det då hette, syns strax till höger om bildens mittpunkt, betecknad med siffran 4.

Jag har besökt torget ett antal gånger under årens lopp. Här verkar alltid förekomma torghandel i någon form. På kommunens hemsida sägs onsdagar och lördagar vara det stora torgdagarna. Onsdagen den 16 mars 2022, när jag besökte torget senast, var dock handeln inte särskilt omfattande, med bara två stånd, trots soligt och behagligt vårväder. Ett av stånden, med lopphandel, syns på inledningsbilden. I det andra såldes jackor mm. Är torghandeln i avtagande?

Att hyra en torgplats på Rådhustorget, 3×3 m, kostar  5358 kr/år, 1071 kr/mån eller 100 kr för en enstaka dag.

Torghandel , onsdagen den 8 september 2021.

Fig 3 Torghandel , onsdagen den 8 september 2021.

Centralt placerad på torget står Västanvinden, ett konstverk av Anders Olsson. Skulpturen restes 1929.

Västanvinden

Fig 4 Torgets norra sida med Västanvinden i förgrunden.

Längs tre av torgets sidor står rader av strikt klippta lindar.

Alldeles nyklippta lindar.

Fig 5 Alldeles nyklippta lindar. Bild från 2022-03-16.

Det finns inga parkeringsplatser på Rådhustorget. Längs torgets västra sida löper Storgatan, en trafikerad stadsgata. Övriga sidor har ingen eller mycket begränsad biltrafik.

 

 

Föregående månadens torg
Nästa månadens torg