30 Soltorget i Pajala

Mitt i Pajala ligger Soltorget, en park med torgyta i mitten eller ett torg med parkkaraktär i sina yttre delar. Hela platsen är ca 120 meter lång och 45 meter bred. Den runda stensatta ytan i mitten är ca 30 meter i diameter.

Soltorget 1 2021-09-22 14.43

Soltorget sett mot nordost. Scenen med tälttak skymtar i bakgrunden.

 

Soltorget 3 2021-09-22 14.42

Soltorget sett mot sydost med kommunhuset i bakgrunden.

Det går att följa vad som just nu händer på Soltorget via en webbkamera. 

Torget utgör ett stort solur, kanske världens största. Torget och soluret skapades 1996 av arkitekt Mats Winsa. En omfattande restaurering avslutades 2021.

På torget, alldeles intill solurscirkeln, finns en lekplats. Den kom till 2014. En privatperson vann en tävling där priset var en lekplats.  Vinnaren fick bestämma var den skulle placeras. Valet föll på Soltorget. Kommunen gick in som medfinansiär.

Lekplatsen på Soltorget 2021-09-22 19.20

Lekplatsen vid Soltorget. Rutschbanan, som man åker på, inte i, och några stolpöverstycken har inbyggda LED-lampor som skiftar färg hela tiden. Jag valde att knäppa i ett rött ögonblick.

På torget finns också en scen för olika evenemang. Här kan t.ex. evenemang i samband med Sveriges Radios Musikhjälpen dyka upp. Scenen skyddas av en tältduk, som sitter uppe året runt. Kommunen har dock beslutat att skapa en mer tålig scenöverbyggnad.

Soltorget 2 2021-09-22 14.42

Scenen sedd från den runda torgytan.

 

Soltorget 5 2021-09-22 14.47

Pop-Up-försäljning vid Soltorget. Vy mot nordost längs Torggatan. Torne älv skymtar i bakgrunden.

Det finns ett gott serviceutbud i Pajala, även om det är en liten tätort för att vara centralort i en kommun. Här finns ca 2000 invånare och i hela kommunen 6000. Även om butiker mm. inte ligger med sina dörrar ut mot torget, är torget ändå ett naturligt centrum för den service som finns. Till detta kommer att det intill den låga servicebyggnaden vid torget då och då dyker upp tillfällig försäljning. Åtminstone skedde så när jag besökte Pajala onsdagen den 22 september 2021.

Vid torget finns en vägvisare, lite på dekis minst sagt. Först tyckte jag att den var skrotfärdig men med lite hjälp insåg jag att den var en kommentar till Mikel Niemis ”Populärmusik från Vittula”, inte minst bokens slutscen. Med denna nyvunna insikt blev mig vägvisarstoplen ett kärt inslag på Soltorget.

Soltorget 4 2021-09-22 14.43

Vägvisare på Soltorget.

Tack Robert Wahlberg – anställd av Pajala kommun – för det samtal vi fick om och på Soltorget!

Förra månadens torg
Nästa månadens torg