16 Hamburg – Rådhustorget

Rathausmarkt ligger i Hamburgs gamla stadskärna men anlades inte förrän i mitten på 1800-talet efter en förödande storbrand.  Rådhuset, som dominerar torget, stod klart ca 50 år senare.

Snedbild

Rådhuset är numera säte för den tyska delstaten Hamburg. Kommunen håller till i andra byggnader.

Om Rådhustorget i Wikipedia (på tyska)
Om Rådhustorget i Wikipedia (på engelska)

Panoramaperspektiv 1 från Google Maps
Panoramaperspektiv 2 från Google Maps

Torget är stort. Torgrummet – räknat till omgivande fasader – är ca 100×200 m. Den öppna och trafikfria torgytan är ca 70×130 m.

På sydöstra kortsidan gränsar torgytan till en starkt trafikerad gata. Gatan längs nordöstra långsidan är enkelriktad och till stor del reserverad för busstrafik.  Mot sydväst och nordväst når torgytan fram till rådhuset respektive kanalen utan mellanliggande gator.

Torget ligger intill kanalen mellan Alster-sjöarna och Elbe. Står man mitt på torget syns inte kanalen utan det upplevda torgrummet sträcker sig fram till husfasaden på andra sidan kanalen.

Mot arkaden

Torgets nordvästra kortsida. Den vita fasaden ligger på andra sidan kanalen. Den höga stenskivan strax till vänster om bildens mitt, är ett monument över de 40.000 män som stupade för staden 1914-1918.

 

Kanaltrappan

Kanaltrappan. Rådhuset till vänster.

 

Rådhustorget 1

Torgets sydöstra kortsida. Affärs- och kontorshus i 5-6 våningar ligger på andra sidan en starkt trafikerad gata.

Längs nordöstra långsidan – mitt emot rådhuset alltså – ligger två långsmala paviljongtak.  Under dessa finns kioskbyggnader för servering, försäljning mm.

Paviljong 1

Paviljongtak

Den enda vegetationen på torget utgörs av  ”allén” på ömse sidor om paviljongtaken, totalt tjugo plataner. Ytterligare fyra plataner ger en viss avgränsning mot den trafikerade gatan i sydost. Men alltså – inga rabatter, inga tillfälliga blomlådor, ingen mer grönska alls.

Torggolvet utgörs av sten. Med smågatsten och stenplattor har skapats ett mönster av kvadrater, ca 10×10 m stora. Torgets mittaxel som leder fram till rådhusets huvudentré, har markerats genom annan form på rutorna.

Det finns ett krigsmonument och ett konstverk (ett minnesmärke över Heinrich Heine)  på torget, båda är placerade i vid torgets kortsidor.

Jag besökte torget tre dagar i månadsskiftet september oktober 2017. Då fanns ett högst levande konstverk på plats, alla dagarna.

Tre killar

Tre herrar – varav två levande – utmanar tyngdlagen.

För att vara ett så stort och stramt torg, är Rathausmarkt förvånansvärt befolkat. Det flesta som vistades på torget de gånger jag var där verkade vara där just för att titta på folklivet och omgivningarna, inklusive rådhuset. Inte många verkade passera torget på väg till eller från någon annan plats, en butik t.ex.

Föregående Månadens torg
Nästa Månadens torg 

Kommentera