Gummiasfalt på torg?

Den populärvetenskapliga engelska veckotidskriften New Scientist har i sitt  nummer från den 10 juli 2021 en artikel om beläggningar på gångbanor – ”A better path”.  Artikelförfattaren Anthony King utgår från forskning, utvecklingsarbete och tankar från bl.a.  Viveca  Wallqvist (kemist, Stockholm), Robin Williams (stadshistoriker, USA), Nick Tyler (London) samt Daniel Lieberman (antropolog USA).

Flera forskare menar, utan att ännu direkt kunnat bevisa det, att det är direkt skadligt för oss människor att röra oss till fots på hårda ytor hela livet. Vi är utvecklade för att gå och springa på savanner. Tester görs därför, bl.a. i Lund och London, att lägga mjuk asfalt, t.ex. gjord av återanvända bildäck, på gång- och cykelbanor.

Artikeln säger ingenting om torg, men vem vet, den dag kommer kanske när det börjar göras försök med helt andra och mjukare material på torg till glädje för oss som rör oss till fots där.

 

Gröna sittplatser i Ronneby

2021-07-07 Grön bänk på gågatan

Bänkar på gågatan i Ronneby

Sommaren 2021 finns dessa bänkar att beskåda på flera platser i centrala Ronneby. De fungerar riktigt bra att sitta på. Färger och form fångar intresset. Om de funnits där tidigare år och om de kommer att dyka upp nästa år vet jag inte.

Flera av bänkarna finns på Stortorget i Ronneby,

2021-07-08 Schack och gröna bänkar

Schackspel och gröna bänkar på Stortorget i Ronneby. (Klicka på bilden för att förstora den)

När jag kom  för att spana in torget en andra gång, satt en man lugnt avvaktande på en av de gröna bänkarna. Jag kände igen men kunde inte placera honom. Han visste precis vem jag var och höll mig på halster ett tag. Det visade sig att han bor i Hässleholm och att jag varit båda hans urologpatient och granne för ett antal år sedan! När jag gick fram till honom gjorde jag det för att fråga hur bänken kändes att sitta på. Men frågan försvann helt, vilket väl får tas som ett gott betyg för bänken. Den fungerar utmärkt att sitta och föra trevliga samtal på.

Några ord om färgen på bänkarna. 

Citat ur kommunens Gestaltningsprogram för Ronneby stadskärna:

Färgsättning är en viktig aspekt av utemiljön. För att skapa enhetlighet och karaktär åt stadens offentliga rum bör endast ett fåtal ’signalfärger’ användas på stadens gatuinventarier. I det här programmet avses de färger som används på armaturer, papperskorgar, underreden till bänkar, staket, pollare och andra utemöbler. Grundfärg Ronnebygrönt används som standardfärg där identitet skall skapas. Den används till exempel på stativ i bänkar, på plank samt papperskorgar och belysningsstolpar.

Ronnebygrönt, som man döpt den färg till som man alltså använder på t.ex. belysningsstolpar, är en lugn, tämligen mörk färg. De gröna bänkarna avviker nästan upproriskt från Ronnebygrönt. Härligt!