Gummiasfalt på torg?

Den populärvetenskapliga engelska veckotidskriften New Scientist har i sitt  nummer från den 10 juli 2021 en artikel om beläggningar på gångbanor – ”A better path”.  Artikelförfattaren Anthony King utgår från forskning, utvecklingsarbete och tankar från bl.a.  Viveca  Wallqvist (kemist, Stockholm), Robin Williams (stadshistoriker, USA), Nick Tyler (London) samt Daniel Lieberman (antropolog USA).

Flera forskare menar, utan att ännu direkt kunnat bevisa det, att det är direkt skadligt för oss människor att röra oss till fots på hårda ytor hela livet. Vi är utvecklade för att gå och springa på savanner. Tester görs därför, bl.a. i Lund och London, att lägga mjuk asfalt, t.ex. gjord av återanvända bildäck, på gång- och cykelbanor.

Artikeln säger ingenting om torg, men vem vet, den dag kommer kanske när det börjar göras försök med helt andra och mjukare material på torg till glädje för oss som rör oss till fots där.