Senatstorget Helsingfors

Senatstorget i Helsingfors

Den årliga studentmanifestationen i samband med Finlands självständighetsdag den 6 december (2012) – på det mäktiga Senatstorget.  Se under månadens torg.