Stortorget mot SV

17 Stortorget i Malmö

Spontandans på Stortorget vid Malmöfestivalen 2012

Spontandans på Stortorget vid Malmöfestivalen 2012

Den 3 november 2017 publicerade Sydsvenska Dagbladet en artikel om Stortorget i Malmö. Där efterlyste man läsarnas idéer.

Torget började anläggas vid mitten av 1500-talet (se artikel i Wikipedia eller på Malmö stads hemsida). Det är ett stort, nästan kvadratiskt torg med sidlängden ca 140 m. Östra delen är ett fotgängartorg (se panoramabild från Google) medan den västra delen till stor del är en parkeringsplats.

Den som vill ha mer information om torget, och studera  om hur det skulle kunna förändras, kan med fördel ta del av Stina Antessons idéförslag från 2008.

Kommunen hade planer på att bygga om torget år 2011, men torget prioriterades ner, och ingenting har hänt. Sydsvenskans Malmöredaktion vill tydligen ändra på detta. Den första artikeln följdes upp av ytterligare tre.
2017-11-11 ”Fler röster höjs om att få bort bilparkeringen”. Bl.a. intervjuas chefen för de två Scandichotellen vid torget, och han tycker just så.
2017-11-12 Landshövdingen – som har sitt residens vid torget – intervjuades och sade bl.a. annat. ”Jag gillar torg men Stortorget behöver möbleras om”, och fungera mer som en mötesplats.
2017-11-19 presenteras läsarnas 21 bästa idéer för torget, som redaktionen har grupperat dem. Här finns t.ex ”Bort med bilarna” och den andra ytterligheten: ”Eftersom torget ändå alltid är tomt, kan man lika gärna göra en stor parkering över hela torget”. Ryttarstatyn över kung Karl X Gustav får också motsägelsefulla omdömen. Ta bort den. Behåll den, men flytta den gärna inom torget. Många av förslagen speglar en längtan efter ett annat stadsliv: Gör torget grönare. Skapa en mötesplats för unga. Skapa en kulturscen. Fler gatumusikanter. Bygg isbana och stadsbad. Sätt upp alla världens flaggor.

Som ganska nybliven Malmöbo – jag flyttade hit för två år sedan – med torg som specialintresse ville jag ta del i debatten. Jag skrev en insändare, en insändare som Sydsvenskan slog upp stort fredagen den 15 dec. Bilden hade jag själv tagit.

Insändare nov 2017

Här kommer insändaren i sin helhet. Rubriken svarade insändarredaktören för:

______________________________________________________________________________

Bort med ryttarstatyn och bilarna och gör Stortorget mer internationellt

Nu är det dags att försköna Stortorget i Malmö, ge det en ny symbolik och göra det mer fotgängarvänligt.

Stortorget är en viktig entré till Malmö centrum. Jag kommer med buss till centralen, korsar kanalen och går Hamngatan söderut. Där gatan mynnar i torget, mitt på norra långsidan, sneddar jag mot vänster för att komma till Södergatan och vidare mot Gustav Adolfs torg. Det går bra. Och jag mår bra.

Men lika ofta ska jag till Lilla torg. Det går inte alls bra, och jag mår inte bra. Den naturliga diagonalen över torget snett åt höger är oframkomlig. Här står ca 100 bilar och blockerar min väg. Jag får hålla mig på trottoarerna i torgets utkanter. Visst, jag har både tid och benstyrka för denna omväg – men inte lust. Som fotgängare vill jag känna mig prioriterad även på torgets västra hälft.

Helst bör torget befrias från biltrafik och parkering. Om det ändå är nödvändigt med angöring och korttidsparkering i denna del av centrum, måste antalet platser kunna krympas och placering och utformning göras bättre.

Gustaf Adolfs torg och Lilla torg är de två torg i centrum dit jag söker mig för att ta del i stadens liv och kommers. Däremot bör Stortorget behålla en allvarlig prägel med bl.a. återhållsamhet när det gäller grönska, utsmyckningar och uteserveringar.  Därmed blir det också bättre plats för karnevaler och andra aktiviteter som bryter allvaret några gånger per år.

Torget har en historisk profil. Omgivande byggnader och brunnsskulpturen berättar om torgets egen historia. Till detta kommer ryttarstatyn med Karl X Gustav som påminner både om det krig på 1600-talet som gjorde Skåne till en del av Sverige och om den tid då man ville frammana nationell stolthet över Sverige och svenska bragder  – 1890-tal när monumentet skapades.

Jag tycker att ryttarstatyn ska bort. Den är helt otidsenligt och alltför dominerande med sin höjd och placering mitt på torget.  Visst används monumentet till oväntade saker ibland (se bild), men det räcker inte som motiv att behålla det.

Malmö är numera en mycket internationell stad, ett lämpligt tema för Stortorgets ombyggnad. Bjud därför in till tävling om ett nytt konstverk för torget, ett verk med internationell symbolik. Går det dessutom att intressera något FN- eller EU- eller möjligen nordiskt organ att etablera sig i en byggnad vid torget?

Bo Mårtensson

_____________________________________________________________________

Den 16 december 2017 genomfördes en kippavandring i Malmö, med anledning av den uppblossande antisemitismen. En vecka senare hölls en manifestation mot våldtäkter. Båda hade Stortorget  som slutmål och plats för tal mm. Jag tycker att dessa båda händelser stöder min insändarformulering om att torget bör behålla en allvarlig prägel.

Tillägg december 2021

Stortorget, ett oföränderlighetens torg (?), diskuteras i ett inlägg som jag gjorde i maj 2021. Se inlägg.

Stortorget, som just är stort, kan användas på många sätt, t.ex. för stora publika evenemang som Malmöfestivalen, se bilden överst på sidan. Eller för en stor tillfällig byggnad som används för skolovsaktiviteter av barn mellan 6 och 15 år, 211229  – 220109. Byggnad? Malmö stad kallar på sin hemsida skapelsen för tält .

Paviljongsbygge 2021-12-22 16

2021-12-22. Bygge av tillfällig paviljong pågår.

 

Föregående Månadens torg
Nästa Månadens torg

Kommentera