39 Tre torg i Malaga

Franziska och jag kom till Malaga på kvällen den 24 april 2023, för att stanna i tre dygn. Efter en snabb incheckning på hotellet gick vi till restaurang Los Mellizos i grannkvarteret. Där hade vi bestämt träff med Ernesto, en tidigare kollega till Franziska. Han känner Malaga utan och innan och när vi ätit av havets läckerheter  tog han oss  med på en kvällsvandring i stadens historiska centrum.

Efter denna inspirerande vandring är torg i Malaga för mig starkt förknippade med mörker, konstljus och fridfulla människogestalter. Men visst, torgen är sevärda även dagtid, som vi kunde uppleva de följande dagarna.

Jag lyfter här fram tre torg, alla rektangulära och belägna i den historiska delen av centrala Malaga, alltså öster om floden Guadalmedina.

Plaza de la Constitución

Detta torg är idag bilfritt och har så varit i ca 20 år. Torgrummet är ca 65×50 meter. Här finns en bra om än inte särskilt skarp översiktsbild. Och här en Googlekarta. (Det som på denna karta ser ut som byggnader på torget är tillfälliga tält el. dyl., ditsatta p.g.a. något vid fototillfället pågående arbete.)

Här finns länkar till Wikipedias texter om detta torg, på engelska och på spanska.

Pl d l C 3 20230424_230654

Bild 1 Lite kvällsfotboll på Plaza de la Constitución

 

P d l C 2 20230425_114051

Bild 2 Nio palmer vid torgets västra kortsida. Framför dem står monumentet  Fuente de Génova från 1500-talet. Det har dock inte stått på detta torg i mer än 20 år.

Torget är en viktig skådeplats för stora evenemang i Malaga, bl.a. under påskveckan. Det är nog därför torgets monument inte placerats mitt på torget utan med dragning mot ena hörnet. Torgytan är dessutom mycket slät för att inte säga välpolerad.

Torgytan 20230426_124144

Bild Stenbeläggningen på Konstitutionstorget

 

Plaza de la Merced

Här finns en Googlekarta över torget.

Här finns länkar till Wikipedias texter om detta torg, på engelska och på spanska.

Själva torgrummet är på ca 100×75 meter, inklusive biltrafiksgatorna på nordvästra och sydvästra sidan. Den största delen av torget utgörs av en inhägnad kvadrat, 65x 65 meter, med rundade hörn.  Mitt i kvadraten står en obelisk, Monumento a Torrijos. Den restes 1842 till minne av Torrijos och 48 andra frihetskämpar som avrättades 1831.

Merced 4 20230425_184303

Bild 4 Torget, obelisken och inhägnaden

Den inhägnade delen av torget ska uppenbarligen vara en lugn plats. Här finns inga kiosker, serveringar eller liknande. Sådana finns däremot i torgets nordöstra del, utanför kvadraten.

Merced 3 20230425_184523

Bild 5 Serveringar mm. i kvällssol

Vid torgets norra hörn ligger det hus där Picasso föddes. I delar av byggnaden finns numera ett museum. Picasso har också fått ett eget monument på torget, inne i kvadraten, ett konstverk utfört av Francisco López Hernández och invigt 2008. Välkommen att göra Picasso sällskap på bänken!

Merced 2 20230427_083919

Bild 6 Picasso på bänken med födelsehuset i bakgrunden.

På sydöstra sidan gränsar torget mot en avriven tomt, inhägnad med tillfälliga staket och plank. För den tillfällige besökaren är det lätt att tro att den inhägnade ytan är en del av torget som nu håller på att rustas upp. Men så är det inte. Tills för några år sedan låg här en byggnad (med biografer mm?) vars verksamhet lades ner för några år sedan. Byggnaden förföll och revs sedan.

Merced 1 20230425_184352

Bild 7 Vy över Plaza de la Merced mot sydost med planket kring den avrivna tomten. Fästningen syns i bakgrunden, bakom planket, uppe på berget.

Nu lär det pågå en stadsbyggnadsstrid kring denna tomt. Ska här byggas ett nytt hus? Eller ska ytan läggas till torget? Då skulle det visuella sambandet som nu uppstått mellan torget och och den gamla fästningen Alcazaba kunna behållas – se bild 7.

Plaza del Obispo

Här finns en länk till Wikipedias text om detta torg, på spanska.

Detta bilfria torg intill Catedral de Encarnación är ganska litet, 35 x 30 meter. Här finns en Googlekarta. Till vardags använder katedralbesökare en ingång på byggnadens norra långsida, men jag utgår från att vid högmässor och andra viktiga evenemang öppnas grindarna mot torget. Torget är ju till sin form och placering ett förrum till katedralen.

Obispo 3 20230425_140024

Bild 8 Torget och katedralen, ett stadigt gallerstaket skiljer dem åt.

 

Obispo 1 20230425_135933

Bild 9. I och bakom denna färgstarka byggnad finns ett kulturcentrum för bl.a. konstutställningar.

Obispo 2 20230425_135649

Bild 10

På detta torg  hade jag en mycket stark om än kort musikupplevelse. Nederst på katedralstrappan satt en medelålders kvinna (se bilderna 10 och 11). Hon fyllde torget med hisnande vackra sånger i gränslandet mellan opera och folkmusik. En sann njutning. Den riktigt stora skönheten uppstod när det ut ur en byggnad i torgets andra ände kom en dragspelare. Han skulle nog underhålla cafégästerna där, men lade först några diskreta ackord som lyfte kvinnans sång ytterligare.

Obispo 4 20230425_140014

Bild 11 Skönsjungande tiggerska på katedralstrappan


Föregående månadens torg

Nästa månadens torg