9 Trondheim – torget

Google Maps panoramabild. Detta panorama – och lodbilden här under – fotograferades 2010 innan trafiken var helt avlyst, innan scenen (framför MacDonaldskylten) fanns på plats och innan den provisoriska asfalteringen i rondellen var gjord.

Torget i Trondheim enligt Google Maps

Torget i Trondheim enligt Google Maps

Jag klev in på turistbyrån  som nyanländ och o-påläst besökare i Trondheim en onsdag i juli 2015. När jag fått efterfrågade kartor och broschyrer passade jag på att fråga om det finns några snygga torg stan. Nej blev svaret, här finns bara ett torg och det är inte särskilt snyggt. Intressant 1: Det verkar verkligen bara finnas ett torg i Trondheim, åtminstone i de centrala delarna. Intressant 2: Torget kommer att omgestaltas radikalt de närmaste åren.

Trondheim har drabbats av flera bränder under århundradenas lopp. Efter storbranden 1681 fick generalmajor Johan Caspar de Cicignon kungens uppdrag att upprätta en stadsplan. Planen har sedan dess styrt gatunät och kvartersformer i centrala Trondheim.

Cicignons plan 1681

Cicignons barockplan för Trondheim från 1681. Torget syns tydligt i mitten. (Källa: Statsarkivet)

Gatunätet är som syns på ritningen inte helt rätvinkligt. B.a. skapade Cicignon ett brett huvudstråk, en siktaxel mellan Nidarosdomen i söder och Munkholmen (ute i fjorden – syns inte på kartan). Denna gata, Munkegata, korsar den bredaste gatan i östvästlig riktning – Kongens gate – i ca 80 graders vinkel. Just kring denna korsning placerades stadens torg.

Torgrummet, ca 90 x 95 meter, formades genom att ”skära ut” en hörna av vart och ett av de angränsande kvarteren. De två gatornas skärningspunkt ligger därmed mitt på torget.

1921 restes på torgets mittpunkt en hög pelare. Överst på den står Olav Tryggvason. Som norsk kung grundade han staden år 997. Konstnär är Wilhelm Rasmussen.

1930 formades en rund plats runt pelaren som en kompassros och solur, där pelarens skugga visar tiden.

Torget 1937.. Pelare med Olav Tryggvason från 1921. Stensättning med kompassros/solur från 1930. Vår Frue Kirke i bakgrunden.

Torget 1937.. Pelare med Olav Tryggvason från 1921. Stensättning med kompassros/solur från 1930. Vår Frue Kirke i bakgrunden. Bild: Trondheims stadsarkiv.

Torgrummet upplevs som mycket öppet, p.g.a. storleken, de fyra breda gator som mynnar i torget samt den relativt låga bebyggelsen. Husen är i två till fem våningar. De äldsta är trähus från 1700-talet, de yngsta modernistiska byggnader utan dramatik.

Hornemansgården. Delvis från 1730. Ägs av stadens pensionärsföreningar. Byggnaden utgör torgets sydöstra vägg.

Hornemansgården. Delvis från 1730. Ägs av stadens pensionärsföreningar. Byggnaden utgör torgets sydöstra vägg.

Kontors- och butiksbyggnader. Kongens gate 16 o 18. Norrvägg i torgets nordöstra del.

Kontors- och butiksbyggnader. Kongens gate 16 o 18. Norrvägg i torgets nordöstra del. – På bilden syns också att den stensatta kompassrosen asfalterats över provisoriskt, för att göra ytan lättare att ta sig fram på till fots mm.

Med ingång mot torgets sydvästra kvadrant ligger ett köpcentrum som getts namnet Trondheim Torg.

Trondheim Torg och den nya scenen (invigd i 2014-12-12)

Trondheim Torg och den nya scenen (invigd i 2014-12-12)

De senaste decennierna har biltrafiken cirklat kring den upphöjde Olav Tryggvason. När trafiken var som intensivast på alla fyra gatorna och i rondellen måste det känts som om det fanns fyra torg.

År 2001 beslutade Bystyret i Trondheim att stänga torget för motortrafik. Hittills har det skett med provisoriska anordningar. Men nu ska hela torget omgestaltas. Efter en ambitiös planeringsinsats har några åtgärder redan genomförts. Läs mer på den särskilda hemsidan eller i ett planeringsdokument från 2012.

Scen med mäktigt tak på torget. 2014.

2014 åtgärdades ytan framför köpcentrumet (Se Google Maps-panoramat ovan). Framförallt byggdes då den runda och tungtakade permanenta utescenen (invigd i december 2014). Scenen var resultatet av en arkitekttävling som vanns av HUS arkitekter, Trondheim. Klicka och: Läs mer om scenen, bl.a. om hur den kan se ut nattetid.

Nyligen har det stensatta soluret/kompassrosen asfalterats över provisoriskt, för att göra ytan mer lättframkomlig för fotgängare, rullstolar mm. Soluret har återskapats med vitmålade streck. I cirkelytan innanför har man målat en rund labyrint för barn och andra hågade att leta sig runt i.

I augusti 2015 påbörjas arkeologiska utgrävningar för del av torget.

Hemsidan har bl.a. rubrikerna Kostnader respektive Gjennomföring. Här finns f.n. ingen information. Vi får tills vidare nöja oss med illustrationer på hur torget kan komma att se ut i sin nya skepnad.

Midtpunktet: Mønsteret i dekket er inspirert av trønderåkle, og tar utgangspunkt i statuen, soluret og kompassrosa. De to siste er sølja i dekket (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis).

Illustration från 2016. Studier pågår om hur torggolvet ska stensättas.

Förslaget

Torgskiss från 2014

Vy 1

Föregående Månadens torg
Nästa Månadens torg 

187 reaktion på “9 Trondheim – torget”

 1. Pingback: prices of viagra
 2. Pingback: cialis 5mg
 3. Pingback: cheap viagra
 4. Pingback: viagra for sale
 5. Pingback: cialis for sale
 6. Pingback: rx pharmacy
 7. Pingback: rx pharmacy
 8. Pingback: cialis online
 9. Pingback: Buy cialis
 10. Pingback: generic vardenafil
 11. Pingback: levitra pills
 12. Pingback: vardenafil
 13. Pingback: herbal viagra
 14. Pingback: slot machine games
 15. Pingback: cash loan
 16. Pingback: personal loans
 17. Pingback: installment loans
 18. Pingback: viagra for sale
 19. Pingback: generic for cialis
 20. Pingback: cialis 5 mg
 21. Pingback: generic cialis
 22. Pingback: buy generic viagra
 23. Pingback: casinos online
 24. Pingback: best casino online
 25. Pingback: casino slot games
 26. Pingback: online casinos usa
 27. Pingback: viagra buy
 28. Pingback: viagra cost
 29. Pingback: buy viagra canada
 30. Pingback: viagra discount
 31. Pingback: viagra buy
 32. Pingback: buy viagra
 33. Pingback: online viagra
 34. Pingback: tadalafil 20 mg
 35. Pingback: cialis online
 36. Pingback: slot machine games
 37. Pingback: slot machine games
 38. Pingback: viagra pills
 39. Pingback: generic sildenafil
 40. Pingback: cheap sildenafil
 41. Pingback: Viagra 130 mg nz
 42. Pingback: generic viagra
 43. Pingback: Viagra 100 mg otc
 44. Pingback: Viagra 120mg cheap
 45. Pingback: buy generic viagra
 46. Pingback: cialis online
 47. Pingback: Cialis 40 mg usa
 48. Pingback: tadalafil
 49. Pingback: order Cialis 60mg
 50. Pingback: online viagra
 51. Pingback: buy Cialis 80 mg
 52. Pingback: cheap viagra
 53. Pingback: Cialis 40mg prices
 54. Pingback: viagra prices
 55. Pingback: tadalafil 20mg nz
 56. Pingback: viagra prices
 57. Pingback: buy viagra online
 58. Pingback: cheap arava 20mg
 59. Pingback: tadalafil
 60. Pingback: atarax 10 mg cheap
 61. Pingback: avapro 150 mg uk
 62. Pingback: avodart 0,5 mg otc
 63. Pingback: baclofen 25mg otc
 64. Pingback: Biaxin 250mg cost
 65. Pingback: revatio vs viagra
 66. Pingback: buy cialis online
 67. Pingback: viagra.com
 68. Pingback: buy ceftin 250 mg
 69. Pingback: cephalexin price
 70. Pingback: buy generic drugs
 71. Pingback: viagra half life
 72. Pingback: car insurance cost
 73. Pingback: best car insurance
 74. Pingback: cialis pill color
 75. Pingback: cbd oil for pets
 76. Pingback: buy college essays
 77. Pingback: best viagra deals
 78. Pingback: writing my essay
 79. Pingback: web assign utah
 80. Pingback: buy essay cheap

Kommentera