4 Pietrasanta, Italien. PIAZZA DUOMO. Ett långsmalt torg.

Panoramabild från Google Maps

Karta1Pietrasanta (Wikipedia) är en medeltida stad i Toskana, grundad på resterna av romerska och lombardiska strukturer. Centralt i staden ligger Piazza Duomo, Domkyrkotorget.

 

Mot västerKarta över Pietrasanta ritad 1784. Torget är markerat A A på kartan. Klicka och förstora!

Mot österTorget är långsmalt, ca 140 x 25 meter, placerat i sydvästlig-nordostlig riktning. Torget höjer sig ca en meter från sin sydvästra lågpunkt mot nordost, där det möter sluttningarna på de Apuanska alperna.

 

 

Tyvärr är en stor del av torget täckt med asfalt, med ett sammanhängande ballastskikt i ytan. Kommunen har nog inte tyckt sig ha råd att stensätta torget.

NV sidanTorget utgör ett vackert rum, omgivet av intressanta byggnader från olika epoker.

Torget korsas av fyra gator med ingen eller starkt begränsad fordonstrafik. Torget har alltså varken någon fordonstrafik eller parkering.

När jag besökte torget i slutet av oktober 2013, fanns tre serveringar på torget. Torgytan är alltså ovanligt fri.

sv sidan

 

I torgets nordöstra del finns två traditionella monument. Torget i övrigt används för tillfälliga utställningar av skulpturer.  I oktober 2013 var konstnären Gustavo Vélez, skulptör från Colombia (Länk till hans hemsida på spanska)

Senaste uppdateringen av denna sida 2017-04-04.

Föregående Månadens torg
Nästa Månadens torg

 

 

 

 

 

Kommentera