Rubrik

37 Gråbrödretorv i Köpenhamn

Detta torg ligger två kvarter norr om Ströget. På platsen fanns en gång ett gråbrödrakloster och efter det en gård som revs 1664. Den frigjorda marken blev allmän plats, Ulfeldts plats. 1841 fick torget sitt nuvarande namn. Läs mer om torgets historia i svenska Wikipedia.

Kompisen Marie tipsade mig om det vackra och charmerande torg för några år sedan. Sedan dess försöker jag besöka det varje gång jag kommer till Köpenhamn.

Runt torget finns många restauranger mm. med servering både utom- och inomhus.

Torget är ca 70 meter långt och ca 40 meter där det är som bredast. Den omgivande bebyggelsen är enhetlig i skala och varierad i färg och byggnadsstil. De äldsta husen ligger längs torgets sydsida. De är byggda kring mitten av 1700-talet, efter den stora stadsbranden 1728. Hustypen kallas ildebrandshus (se länk till Lex.dk).

Gråbröderstroget 4 20230105_151024

Fig 2. Ildebrandshus vid Gråbrödratorget. Och platanen från 1902.

Fram till 1901 stod en stor byggnad mitt på torget, med plats för 16 slaktare om jag tolkat ett gammalt foto rätt. När byggnaden försvunnit planterades  är 1902 ett antal plataner där. En står fortfarande kvar, mer 120 år gammal alltså.

Hela torget är satt med storgatsten. Prydligt men inte perfekt.

Gråbröderstorget 3 20230105_151009

Fig 3 Storgatsten på torget

Föregående månadens torg
Nästa månadens torg