3 Lucca, Italien. PIAZZA DELL´ANFITEATRO. Ett ovalt torg.

En bra panoramabild från kommunens hemsida finns här.

Google lodbildLucca ligger i Toscana, några mil från Pisa och från kusten. Staden blev en romersk koloni knappt 200 år f.Kr. Under romersk tid byggdes här en amfiteater (typ Colosseum i Rom). I Luccas historiska stadskärna syns spåren av amfiteatern i form av ett elliptiskt torg.

 

Google snedbildUnder medeltiden förföll teatern, och istället utvecklades en öppen plats. Platsen bebyggdes sedan successivt med olika byggnader. Kring mitten av 1800-talet beslöts att åter skapa en värdig stadsmiljö av platsen. Uppdraget gick till arkitekten Lorenzo Nottolini. Den befintliga bebyggelsen revs. Istället skapades ett elliptiskt torg omgivet av tre till fem våningar höga byggnader.

utsida1

Torget1

Utsidan på en av byggnaderna runt torget.

 

 

 

Torgellipsen är ca 75×50 meter. Torget är helt slutet och fritt från fordonstrafik. Det nås via fyra portar.

Under sommarhalvåret används torget för serveringar under tämligen enhetligt utformade rektangulära stora parasoller. Torget är mycket turistdominerat. Det verkar som om de enda ortsbor som dyker upp på torget, är de som arbetar i turistbranschen. Andra torg i Lucca är inte lika turistdominerade.

Torget3Torget har ingen permanent konstnärlig utsmyckning. När jag besökte torget i september och oktober 2013, fanns en skulptur i marmor tillfälligt uppställd på torgets mittpunkt. Konstnär: Paola Epifani, alias Rabarama (se hennes hemsida)

Föregående månadens torg
Nästa Månadens torg

gnmport

 

 

 

solen1

 

 

Kommentera