Välkommen

Loggan-2

INLEDANDE LÄNKAR

Senaste inlägget

Senaste Månadens torg

SYFTE

Agoralogi.se är ett projekt som förmedlar fakta, funderingar och frågor kring TORG – om deras användning och utformning, om deras historia, samtid och framtid. Projektet hämtar sin näring ur arkitektur, konst, samhällsvetenskap och teknik och vill bidra till ett gott stadsbyggande.

Agoralogi.se drivs av Reformatorn konsult AB (556617-8496) genom Bo Mårtensson.  Kontakt.

HEMDSIDAN

Projektets fokus ligger tills vidare på att utveckla den här hemsidan.

Du kan navigera på hemsidan via menyn, som bör synas överst på datorskärmen eller under menysymbolen, i regel uppe till höger på telefonen.

De olika specifika torg som behandlas, finns listade på sidan Studerade torg.  Mer generella artiklar om torg finns samlade på sidan Olika aspekter på torg.

NÅGRA BEGREPP

Agoralogi (vetenskapen om torg) är ett ord som skapats för detta projekt. Agora är ordet för torg i antikens grekiska städer. Agorafobi (torgskräck) är ett väletablerat ord, medan agoralogi inte ger en enda träff på internet, inte ännu i alla fall.

Torg, med det menar vi en öppen hårdgjord plats, omgiven av  tätortsbebyggelse, tillgänglig för allmänheten. I Sverige utgör torget allmän platsmark enligt plan- och bygglagen. Se även http://sv.wikipedia.org/wiki/Torg.

I Svenska Akademiens ordbok står att läsa:
[TORG 1]

1) i (centrala delar av) stad l. samhälle o. d.: större, öppen, (av bebyggelse omgiven o.) avgränsad, för allmänheten (fritt) tillgänglig plats (se PLATS , sbst. ¹ 1 a ), i sht använd dels för handel (se 2 ), dels ss. träffpunkt l. samlingsplats, i sht för mötesverksamhet, förr äv. för offentliga förrättningar (ss. verkställande av bestraffning); stundom (i sht i sg. best.) närmande sig (l. övergående i) anv. ss. egennamn.
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/  (skriv torg i sökrutan) så dyker det upp mycket mer om ordet torg.

Namn
De flesta torg har ett namn där ordet torg ingår. Rådhustorget, Gustaf Adolfs torg osv. Stortorget är säkert Sveriges vanligaste torgnamn. I många mindre orter har torget inget särskilt namn, om inte: Torget.

Visst finns det torg som namngetts på annat sätt. Plats är näst vanligast, t.ex. Götaplatsen eller Medborgarplatsen. Men plats är också ett vidare begrepp än torg.

BILDER

Jag  har tagit alla bilder som visas. Eventuella undantag anges.
stortorget_robin_stjernberg_mellan
Stortorget i Hässleholm lördag 2013-03-16. Femtusen personer tar emot hemmasonen och schlager-festivalvinnaren Robin Stjernberg.