Välkommen

Loggan-2

SYFTE

Agoralogi.se är ett projekt som förmedlar fakta, funderingar och frågor kring TORG – om deras användning och utformning, om deras historia, samtid och framtid. Projektet hämtar sin näring ur arkitektur, konst, samhällsvetenskap och teknik och vill bidra till ett gott stadsbyggande.

Agoralogi.se drivs av Reformatorn konsult AB (556617-8496) genom Bo Mårtensson.

Har du synpunkter på agoralogi.se eller på torg överhuvudtaget, kontakta mig.

HEMDSIDAN

Du kan navigera på hemsidan via menyn, som bör synas överst på datorskärmen eller under menysymbolen på telefonen, i regel uppe till höger.

Första månadens torg. Härifrån kan du stega framåt ett torg i taget.
Senaste Månadens torg

De olika specifika torg som behandlas, finns listade på sidan Studerade torg.  Mer generella artiklar om torg finns samlade på sidan Olika aspekter på torg.

Tidigare inlägg kan du hitta genom att klicka på länken Senaste inlägget , genom att gå till Blogg i menyn ovanför eller också – åtminstone om du använder dator – i kolumnen till vänster.

Jag använder också hemsidan för att härbärgera lite privat material, mest musik.

NÅGRA BEGREPP

Agoralogi (vetenskapen om torg) är ett ord som skapats för detta projekt. Agora är ordet för torg i antikens grekiska städer. Agorafobi (torgskräck) är ett väletablerat ord, medan agoralogi alltså är en nyskapelse.

Torg, med det menar vi en öppen hårdgjord plats, omgiven av  tätortsbebyggelse, tillgänglig för allmänheten. I Sverige utgör torget allmän platsmark enligt plan- och bygglagen. Se även http://sv.wikipedia.org/wiki/Torg.

I Svenska Akademiens ordbok står att läsa (skriv torg i sökrutan):
[TORG 1]

1) i (centrala delar av) stad l. samhälle o. d.: större, öppen, (av bebyggelse omgiven o.) avgränsad, för allmänheten (fritt) tillgänglig plats (se PLATS , sbst. ¹ 1 a ), i sht använd dels för handel (se 2 ), dels ss. träffpunkt l. samlingsplats, i sht för mötesverksamhet, förr äv. för offentliga förrättningar (ss. verkställande av bestraffning); stundom (i sht i sg. best.) närmande sig (l. övergående i) anv. ss. egennamn.

Namn

De flesta torg har ett namn där ordet torg ingår. Rådhustorget, Gustaf Adolfs torg osv. Stortorget är säkert Sveriges vanligaste torgnamn. I många mindre orter har torget inget särskilt namn, om inte just: Torget.

Visst finns det torg som namngetts på annat sätt. Plats är näst vanligast, t.ex. Götaplatsen eller Medborgarplatsen. Men plats är också ett vidare begrepp än torg.

BILDER

Jag  har tagit alla bilder som visas. Eventuella undantag anges.
stortorget_robin_stjernberg_mellan
Stortorget i Hässleholm lördag 2013-03-16. Femtusen personer tar emot hemmasonen och schlagerfestival-vinnaren Robin Stjernberg.