Gu Ad To 2021-09-25 13.36

Gustav Adolfs torg – mindre biltrafik!

När jag gjorde en några timmar lång visit i Stockholm en solig septemberlördag mellan ett nattåg från Kiruna och ett eftermiddagståg till Malmö spanande jag in några torg, bl.a. Gustav Adolfs torg. Jag har i ett tidigare inlägg starkt kritiserat att torget snarast fungerat som en trafikrondell än som – ett torg.

Men nu har något hänt! Staden har stängt en kvadrant av rondellen och avvecklat parkeringsplatsen framför Operans entré vilket skapat ett sammanhängande torg från Operan och runt ryttarstatyn med Gustav II Adolf. Fortfarande flödar biltrafiken på tre sidor men resultatet är ändå ett lyft.

Jag pratade med två trevliga unga vakter framför operan (lördagsmatiné på gång ?). Den ene – hon – hade noterat att det nu brukar finnas fler människor på torget än tidigare. Den andre – han – lyfte fram att operapubliken fått det svårare att angöra eller parkera framför operan.

Gu Ad To o operan 2021-09-25 13.38

Den nya ytan, där trafiken gick tidigare, utgörs av någon typ av färgglad asfaltbeläggning. För mig berättar den att glödande musik flödar ut ur operabyggnaden. Vill staden förändra utformningen igen innan man kanske gör en permanent stensättning, låter det sig göras till en rimlig kostnad. Flexibiliteten är ännu större när det gäller sittplatser och vegetation. De är alla flyttbara.

Förändringen var genom förd i mitten av juni 2021 efter sex veckors arbete.

Här finns stadens egen information.

Kartan är egentligen missvisande. Det är bara den östra delen, närmst operan till höger, som utgör ”Ny torgyta”