Torget vid Kiruna nya stadshus växer fram

När jag besökte det nya stadshuset i Kiruna för drygt två år sedan låg det ganska ensamt och övergivet i kanten på ett industriområde. Idag börjar några av husen som ska kringgärda det nya torget vid stadshuset stå färdiga. Dessutom pågår arbetet med att skapa själva torgytan framför stadshusentrén. Hinner det bli färdigt innan snön lägger sig?

Torgbygge 2021-09-24 12.19

Stensättning av torget. Stadshuset till höger. Ny kontorsbyggnad till vänster. I mitten klockstapeln som togs från taket på gamla stadshuset innan det revs.

 

Scandics nya hotell som invigs våren 2022.

Scandics nya hotell som invigs våren 2022. Denna fasad vätter mot torget.

Tillblivelsen av stadshuset och torget har en lång historia.
Läs mer här.