Litteratur

FACKLITTERATUR

Améen, Lennart: Stadens gator och kvarter. Lund 1973
Ger en koncis beskrivning av den internationella stadsbyggnadshistorien, med tonvikt gatunät och kvartersformer, och därmed också olika torgtyper.

Berg, Eva: Torget i staden, jämförande miljöstudier. Forskningsstiftelsen för samhällsplanering, byggnadsplanering och projektering. Rapport 6.1983.
I rapporten studeras nio torg i åtta svenska små- och medelstora städer.Studien gjordes inför ett torguppdrag vid White arkitekter AB.

Det offentliga rummet. Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala 1992.
Åtta inlägg från ett symposium 1990. Bl.a. Thomas Hellquist: Det sinnliga stadsrummet och Mikael Sundman: Vad med det offentliga stadsrummet?

Gabrielsson, Catharina: Att göra skillnad. Det offentliga rummet som medium för konst, arkitektur och politiska föreställningar. Axl Books, Stockholm 2006. Doktorsavhandling, framlagd på KTH Arkitekturskolan, februari 2007.

Gatje, Robert F.: Great Public Squares. An Architect´s Selection. New York/London 2010.
35 torg presenteras i text, vackra ritningar och foton. 4 av torgen finns i USA, resten i Europa, varav 20 i Italien. Inget nordiskt torg ingår.

Kostof, Spiro: The City Assembled. The Elements of Urban Form Through History. London 1992.
Torg och parker avhandlas i kapitel 3, Public Places. Jag ska läsa på ordentligt och återkommer med kommentarer.

Kärrholm, Mattias: Arkitekturens territorialitet. Lund 2004. Doktorsavhandling framlagd på Lunds Universitet, Tekniska fakulteten.
Avhandling avslutas med en granskning av tre torg i Lund. Avhandlingens underrubrik slår an tonen: Till en diskussion om territoriell makt och gestaltning i stadens offentliga rum.

Offentliga rum. Samfundet S:t Eriks årsbok 2011.
Flera intressanta artiklar om torg och andra delar av det offentliga rummet i Stockholm.

Saelen Arne: Urban Landscapes. 2012. Fotobok med 28 exempel på torg och gaturum som formats av författaren själv, Arne Saelen, en framgångsrik norsk landskapsarkitekt och professor.  Många av projekten finns i Bergen, en hel del också i Vejle, Danmark. 

Sitte, Camillo: Stadsbyggnad och dess konstnärliga grundsatser. Stockholm 1982. Översättning Göran Sidenbladh. Boken publicerades första gången i Wien 1889.
En absolut nödvändig bok för den som är intresserad av torget som rum. Sitte hittade sina ideal i antikens och medeltidens torg.

Webb, Michael: The City Square. London 1990. 224 sidor
Boken ger en exposé över utvecklingen av städernas torg och platser, kopplat till olika historiska epoker. Omkring 100 torg avhandlas, ytterligare 150 berörs. Första delen av sista kapitlet, Reinventing the Square, är särskilt intressant. Där refereras 1970- och 1980-talens strömningar i torgutvecklingen. Dessutom har järnridån just börjar falla när boken slutredigerades. Vilken roll torgen spelat i detta sammanhang finns också med i slutkapitlet.

Åström Kell Stadens rum: Torget – gestalt, upplevelse, användning. Statens råd för byggnadsforskning 1988

SKÖNLITTERATUR

Askestad, Einar: Skolastiska övningar. MBM förlag
Citat ur omslagets baksida: ”Episkt och aforistiskt, subtilt och brutalt, vävs en berättelse fram kretsande kring ett torg. På torget samlas människorna, har finns förflutet och framtid, förväntan och beskvikelse. På torget möts väderstrecken, högt och lågt, början och slut.”
Det är dock sällan i boken som torget är verkligt närvarande. Det ska kanske förstås utifrån ett annat citat på bokens baksida: Avmystifiering är fantasilöshet. ”Det är bara ett träd” säger pojken. och har kommit en god bit på den väg som leder till ingenstans.

Ekelund, Fredrik: Torget.  Bonniers 2001.
En kollektivroman om människor på och kring Möllevångstorget i Malmö.

Hallström, Sara: Torg, korg, eko. Norstedts/Lyrik 2010.
Citat ur en av dikterna:
Torg byggda i väntan på
Torg byggda i minne till
Torg famnande monumenten där
Torg byggda i brist på
Torg flyttade i bitar mot

Hansén, Stig: Sista sången från Möllevången. Hjalmarson & Högberg 2017.
En roman om Stig Hanséns egen släkt och uppväxt, med Möllevångstorget ständigt närvarande – som geografisk bestämning, som medium, som projektionssyta, som symbol, som känsloläge.

Bokens första meningar:
Möllevångstorget. Alltid framför mig. Under mig. I mig. Bakom mig. Ovanför mig. Runt mig.
Jag kommer härifrån. Jag kommer inte härifrån.”

Kapitlet *Juli, 1969 (sid 148 – 153) avslutas med att författaren kort redogör för en mycket sorglig händelse i hans liv. Han förbereder det med en poetisk skapelseberättelse om torget. Den inleds sålunda:
 ”Det är då jag hör torget läggas på plats. Torget måste läggas, för det finns inte. För bara tre minuter sedan finns där inget. Så kommer alla från alla håll, också uppifrån. De lägger dit torget kring bänken kvinnan satt på  och de verkar inte behöva ritningar. Någon gräver direkt, gräver med stora tag, med mycket vind i, och nu är de flera som gräver och det ser ut som om det grävs en massa gravar, massgravar. Jag blundar för att höra om det finns några sorgesånger för jag vet att det varje dag dör kanske tio i Malmö och några av dem kommer nog att begravas här på torget medan det byggs, sänkas i jorden medan det bärs en massa stenar och grus och gudvetvad runt om den som alldeles nyss dött, som ska begravas, och de sörjande kommer att stå i vägen, det gör vi alla för eller senare, så då kan man lika gärna stå här och begrava den man har kär……
….. Och frukostlunchmiddagochmellanmål hinns det med när det regnar så hårt att ingen av kvinna född kan vara utomhus och ändå måste alla vara utomhus för torg ligger utomhus, var ska de annars ligga? Och när jag hör det tänker jag att vissa nog kommer att skapa sina torg inomhus och det är kanske just den sortens folk som har svårt att andas, som tror att de för en hjärtattack när det egentligen handlar om panikattacker. Nya andetag. Fler kullerstenar. Nej, nej. Snart har vi en kullersten i skallen och då kommer ordningsmakten farande. Och ingen väntar sig att få behålla någonting.
Alla dessa rullande stenar. Som aldrig rullar rakt. Som aldrig rullar dit de ska. De måste tvingas på plats. Så att de är där för evigt.”

 

 

 

 

 

 

 

 

144 reaktion på “Litteratur”

 1. Pingback: viagra
 2. Pingback: cialis prices
 3. Pingback: viagra from india
 4. Pingback: cialis 20 mg price
 5. Pingback: cialis price
 6. Pingback: viagra 100mg
 7. Pingback: viagra 100mg
 8. Pingback: pills for ed
 9. Pingback: ed drugs
 10. Pingback: buy generic cialis
 11. Pingback: cvs pharmacy
 12. Pingback: cialis mastercard
 13. Pingback: vardenafil 20 mg
 14. Pingback: levitra dosage
 15. Pingback: buy levitra
 16. Pingback: slot games
 17. Pingback: casinos
 18. Pingback: buy cialis online
 19. Pingback: cash advance
 20. Pingback: personal loans
 21. Pingback: payday advance
 22. Pingback: viagra 100mg
 23. Pingback: cialis generic
 24. Pingback: buy cialis
 25. Pingback: online casinos
 26. Pingback: buy viagra
 27. Pingback: viagra from india
 28. Pingback: viagra prices
 29. Pingback: viagra generic
 30. Pingback: cheapest viagra
 31. Pingback: buy viagra
 32. Pingback: viagra generic
 33. Pingback: cialis coupon
 34. Pingback: gambling casino
 35. Pingback: buy viagra 1
 36. Pingback: cialis pas cher
 37. Pingback: Viagra 120mg cheap
 38. Pingback: Viagra 120 mg cost
 39. Pingback: cialis price
 40. Pingback: Cialis 40 mg price
 41. Pingback: otc viagra
 42. Pingback: RxTrustPharm
 43. Pingback: viagra buy
 44. Pingback: levitra 20mg uk
 45. Pingback: sildenafil
 46. Pingback: buy generic viagra
 47. Pingback: abilify 10 mg cost
 48. Pingback: cialis
 49. Pingback: cialis 20mg uk
 50. Pingback: rxtrust pharm
 51. Pingback: viagra substitute
 52. Pingback: viagra atlanta
 53. Pingback: rx trust pharm
 54. Pingback: catapres australia
 55. Pingback: ceclor 250mg uk
 56. Pingback: cipro prices
 57. Pingback: tadalafil
 58. Pingback: best casino online
 59. Pingback: viagra pills cost
 60. Pingback: payday loans now
 61. Pingback: quick loans tulsa
 62. Pingback: fast loans
 63. Pingback: cbd pills sale
 64. Pingback: my homework now
 65. Pingback: viagra vendors
 66. Pingback: write essay

Kommentera