2 Tomelilla, Sverige. STORTORGET. Ett långsmalt trekantigt torg.

Uppdatering av sidan pågår.

Panorama från Google Maps – konstruerad innan torget omdanades sommaren 2017 – se nedan.

Lodbild torgetStortorget i Tomelilla är ett charmigt torg med sin långsmala trekantsform. Det skapades under andra halvan av 1800-talet och inte under medeltiden som formen kan ge intryck av.

Torget har en speciell plats i den svenska filmhistorien. Flera scener i Hasse och Tages filmer spelades in här, t.ex. i Picassos äventyr. Kulisser byggdes då upp i första hand framför de dåvarande husen på torgets kortsida i öster.

Vykort1

Tomelilla var en by som började växa när en station på den nya järnvägen Ystad-Eslöv förlades dit 1865. Redan fr.o.m. samma år idkades torghandel på den plats som sedan blev torget. Torgets norra gräns var Häradsvägen. Den södra gränsen styrdes av befintliga tomtgränser och bebyggelse och kanske en lokal gata. Det var alltså inget viktigt vägskäl där torget hamnade.

Torgrummet, mellan husfasaderna är 55 meter brett i sin bredaste del och ca 150 meter långt.

Gatan vid torgets södra sida leder idag fram till det betydligt större Gustafs torg. Det torget utgör idag till stor del parkeringsplats för bl.a. kommunhuset öster om torget och biblioteket/ konsthallen nordväst om.

Sex gator mynnar i torget. En i varje hörna, en på norra sidan – vid bankhuset –  och två på den södra.

Snedbild

Snedbild mot öster över torget. Bilden är tagen innan 2017 års förändringar genomfördes.

 

 

Bankbyggnaden

Bankhuset från 1908.

Den omgivande bebyggelsen är i två och tre våningar. Arkitektoniskt mest spännande är bankhuset som stod klart 1908.

Ett av husen på södra sidan indraget i förhållande till de andra fasaderna. Åtgärder här skulle kunna ge torget en betydligt starkare rumsverkan än vad det har idag.

Det mesta av sin nuvarande utformning fick torget på 1990-talet. Som golv lades smågatsten, där mörkare stenar skapar ett kvadratiskt mönster.

Torgytan

Torggolvet med två av husen på torgets norra sida.

Norra trottoaren

Trottoarerna längs husfasaderna har annan typ av beläggning än själva torget.

Träden är få, flest i östra delen av torget. Här finns också den enda byggnaden torget, en prydlig kioskservering med tältliknande tak.

Kiosken

Serveringskiosk vid torget östra ände

I torgtriangelns nordöstra hörn står konstverket Artemis, skänkt till Tomelilla köping 1950 av konstnären Carl Milles. Artemis, jaktens och kyskhetens gudinna, står på ca 3 meter hög pelare, i en liten bassäng.

Artemis

Carl Milles Artemis

Kring torget finns butiker (bl.a. ortens systembolag), restauranger, hotell mm. Torghandel sker i första hand på torsdagar.

Torghandel

Under 2017 genomfördes en del förändringar av torget. Ambitionen har framförallt varit öka tillgängligheten.

Föregående Månadens torg

Nästa Månadens torg

 

 

 

Kommentera