Santa Ana 1

18 Plaza de Santa Ana, Las Palmas, Gran Canaria

Santa Ana 2

Torget och katedralen. Från Google Earth

Panoramabild (kväll) Från Google Maps.

Plaza de Santa Ana är ett inte särskilt stort torg, en långsmal rektangel på 105×37 m. Enligt broschyr utgiven av Kanarieöarnas officiella turistbyrå, är detta ändå Las Palmas största torg.

Stort eller litet, det är ett mycket fridfullt och harmoniskt torg. Ett vackert stadsrum. Till friden bidrar att det inte finns några uteserveringar på eller alldeles intill torget.

För den som vill sitta och begrunda torget, dess arkitektur och folkliv, finns det gott om bänkar längs långsidorna.

Torgets nordöstra kortsida upptas av Las Palmas katedral Santa Ana. Katedralen började byggas kring år 1500. Ny- till- och ombyggnad har pågått under alla århundraden sedan dess. Stilhistoriskt är kyrkan minst sagt mångsidig.

Mitt emot ligger en byggnad som ingår i den kommunala administrationen, Stadshuset om man så vill. Den ursprungliga byggnaden eldhärjades och den nuvarande byggdes i mitten på 1800-talet.

Santa Ana 3

Långsidorna består av bostadshus i 2-4 våningar, till stor del kontoriserade verkar det som.

Sydöstra långsidan

Sydöstra långsidan

Torget sluttar sagt neråt från den kommunala byggnaden ner till katedralen. Lutningen har ursprungligen varit något större, vilket syns i omgivande byggnader. Detta har man löst genom gångbanor (som alltså sluttar mer än själva torgytan) längs långsidorna och trappor vid kortsidorna

Trottoarer långs torgets långsida

Gångbana längs torgets nordvästra långsida. Katedralen i fonden.

Det upplevda torget sträcker sig fram till de omgivande byggnaderna. Avgränsningen mellan torget och trottoarerna, dvs.  en låg mur, lågt järnstaket, palmer ändrar inte på den upplevelsen.

Torgets konstnärliga utsmyckning är samlad till kortsidan, nära katedralen. Där står åtta skulpturer av hundar från början av 1890-talet. Konstnär var  sannolikt Adrian Jones, en brittisk veterinär som sadlade om till konstnär.

Hundar

Föregående Månadens torg
Nästa Månadens torg

 

Kommentera