7 Tre torg i Camaiore, Toscana, Italien

Karta över centrala Camaiore

Karta över centrala Camaiore

Camaiore är en stad på västsluttningarna av de apuanska alperna, knappt 30 km norr om Pisa, drygt 8  km från havet. Det rätvinkliga utsträckta kvarterssystemet speglar den romerska historien. I detta gatunät finns tre torg.

Det västligaste, Piazza 29 Maggio, är det största av de tre, ca 130 x 25 m2. Torget är rumsligt väl definierat men starkt påverkat av trafik, parkering och tillfällig handel. Ytan är till stor del asfalterad.

Piazza 29 Maggio

Piazza 29 Maggio

De övriga två ligger inne i fotgängarzonen. Hela zonen, med en lång gågata och dessa torg, är belagda med räfflade rektangulära stenplattor. Detta, i kombination med den enhetliga skalan på bebyggelsen, ger en stark helhetsverkan.

StenplattorUpplevelsen rubbas dock av de marknadsstånd som tillsammans med tillhörande skåpbilar dominerar gågatan och torgen delar av vissa dagar.

Piazza San Bernardino da Siena

Piazza San Bernardino da Siena

Det mellersta torget, Piazza San Bernardino da Siena är ca 70 x 15 m2. Den långsmala formen till trots känns det som ett torg. I sin norra del övergår det via en portal till ett litet torg, Piazza Rivelino.
Klicka för att komma till Googles panoramabild över Piazza San Bernardino da Siena

Piazza San Bernardino da Siena

Piazza San Bernardino da Siena

Via Vittorio Emanuele. Piazza San Bernardino skymtar till vänster.

Via Vittorio Emanuele. Piazza San Bernardino skymtar till vänster.

Piazza Diaz är ännu mindre, 50 x 10 m2. Kontrasten mot den smala gågatan och det faktum att ytan är avsedd för människor till fots gör att ytan ändå upplevs som ett torg.

Piazza Diaz

Piazza Diaz

Föregående Månadens torg
Nästa Månadens torg

 

 

Kommentera