6 Helsingborg, Sverige. KONSUL OLSSONS PLATS. Torg med lekplats.

Klicka för att komma till: Panoramabild från Google Maps

Konsul Olssons plats. OBS. Parkeringen i bildens högra kant ligger upp på taket av  en gedigen byggnad och kan alltså inte ses från torget.

Konsul Olssons plats. OBS. Parkeringen i bildens högra kant ligger upp på taket av ett varuhus och kan alltså inte ses från torget.

Konsul Olssons plats är ett ganska litet torg omgett av byggnader i 3-5 våningar. Ena kortsidan vetter mot Kullagatan, stadens välkända butiks- och gågata. Torgrummet är ca 53×33 meter. Det är något avsmalnande mot sydväst och sluttar neråt ca en meter i samma riktning.

Wikipedia ger en bra beskrivning av torget, bl.a. lite om dess historia.

Gatorna på torgets nordvästra långsida och sydvästra kortsida är upplåtna för biltrafik. Torget är ändå ganska lugnt.

Vid nordöstra kortsidan ligger en serveringskiosk (Petters), med luckan mot Kullagatan. På byggnadens torgsida  finns en rymlig yta där kioskens gäster kan sitta och äta och fika, även dricka öl och vin.

Konstverket Hjulet är skapat av Lars Trollberg. Verket och hela torget hedrar konsul Olsson, en viktig näringsidkare i staden. (1830-1911)

Torget har under våren 2014 gjorts om i två viktiga avseenden. Stenbeläggningen – i bandform med olika stenstorlekar – har bytts ut mot en mer traditionell yta av smågatsten. Torget har därmed blivit lättare att gå på för t.ex personer med högklackat, barnvagn eller rullator.

Torget efter ombygnaden, sett mot nordost.

Torget efter ombyggnaden, sett mot nordost.

Torget har vidare försetts med några lekredskap. Mest dominerande är en stor klätterställning. Tanken har i detta fall varit att göra Helsingborgs centrum mer attraktivt för barnfamiljer.

Torget

Torget sett mot väster, efter ombyggnaden.

Budgeten för torgets ansiktslyftning har varit 2,7 miljoner kronor.

Konsul Olssons plats  har nu blivit rejält överlastat med murarna, scenen, det mäktiga konstverket, serveringsbyggnaden och -uteplatsen och nu lekställningen på en tidigare tom torgyta. Men lekplatsen verkar populär, åtminstone under de tider när uteserveringen är öppen.

Torget sett mot sydväst

Torget sett mot väster – före ombyggnaden.

Torget mot nordost.

Torget mot nordost – före ombyggnaden.

Senast uppdaterat 2017-04-05

Föregående Månadens torg
Nästa månadens torg 

 

 

Kommentera