8 Siena, Italien. PIAZZA DEL CAMPO, ett snäckformat torg.

Klicka för att komma till en Googles panoramabilder från torget.

Läs mer:
Sienas informationssida. Engelska
Wikipedia på engelska.
Se litteraturlistan:
Michael Webb. The City Square (sid 33-36)
Robert F Gatje. Great Public Squares (sid 50-55)

Historien, rummet, storleken, topografin, arkitekturen, inredningen, markbeläggningen, folklivet. Allt sammantaget gör Piazza del Campo till ett av Europas intressantaste stadsrum.

DSC_2871

Torget är stort, ca 125 x 100 meter

Torgets inre del är belagt med rött marktegel i fiskbensmönster. Ytan är uppdelad i nio kilformade delar. Varje del representerar en av Sienas historiska stadsdelar. Torgets yttre del är utformad som en körbar yta, skild från den inre med ett stort antal pollare.

Biltrafiken i Sienas medeltida stadskärna är hårt reglerad. Enstaka bilar kör på raksträckan av den körbara ytan kring torget, alltså den del som går förbi Palazzo Pubblico med tornet. Resten av den körbara ytan används dag- och kvällstid för serveringar och enstaka försäljningsstånd.

Piazza del Campo kartaTorget  med sin form av en amfiteater har under århundradena varit platsen för mängder av evenemang, bl.a. tjurfäktning och parader. Fortfarande används torget för hästkapplöpningar, två gånger om året. Då täcks den yttre delen med sand. Publiken trängs på torgytan i mitten, samt längs husväggarna. Se en bild under ett inlägg på agoralogi.se

När torget växte fram under medeltiden, placerades de omgivande byggnaderna efter fältets naturliga avgränsning. (Campo=fält). Flera av husen är därför konkava eller vinklade i fasaden, några konvexa.

Byggnad 1 o 2

Konkav och (svagt)  konvex byggnad i torgets nordöstra del

De flesta husen runt torget har 5-7 våningar.

Byggnader i torgets sydvästra hörn.

Dramatisk bebyggelse vid torgets sydvästra del.

Rådhuset – Palazzo Pubblico – med bl.a. det höga smäckra tornet från 1348, ligger vid torgets lägsta del som teaterrummets scenfond.

Rådhuset

Palazzo Pubblico.

En regnig kväll i april 2014.

En regnig kväll i april 2014.

Det finns ingen vegetation på torget, inte ett träd, inte en rabatt. Det finns  inte heller någon reklam på eller kring torget, med undantag från text på framkanten av de markiser som alla serveringar mm har och lite text i skyltfönstret på souvenirbutiken i en hörnet.

20140428_Reklam vid torget

Ingen reklam på torget. Mycket återhållsamt på byggnaderna runt torget.

Föregående Månadens torg
Nästa Månadens torg

Kommentera