Imamtorget Isfahan

Isfahan Imamtorget

När vår utrikesminster om någon dag åker till Iran, blir första anhalten Isfahan. Jag hoppas att han då har tid att besöka Imamtorget, en stor (500×150 m) och mycket vacker plats i staden.

Platsen skapades på 1600-talet. De omgivande byggnaderna utgörs av moskéer, palats och inte minst basarer.

Torget, också känt som میدان نقش جهان‎ Maidān-e Naqsh-e Jahān, är väl beskrivet i engelska wikipedia.

 

Torghandel – utannonserat ansökningsförfarande

Kristianstads kommun annonserar i dagarna ”Vill du bli torghandlare på Lilla torg? – ansök senast den 6 februari.” På kommunens hemsida finns mer information.

Det är ingen anbudsgivning kommunen bjuder in till. Taxan är fast. Istället ordnas ansökningarna efter ankomstdatum och ambitionen att skapa ett varierat utbud av blommor och livsmedel (de enda produkter som får säljas).

Handlarna har ganska strikta regler att hålla sig till. Klicka på Särskilda bestämmelser för torghandel på hemsidan.

Tekniska nämnden har varit missnöjd med hur torghandeln fungerat. Man tycker inte att handlarna följt de regler som funnits. Samtliga torghandlare blev därför uppsagda i fjor och torghandeln har legat nere sedan årsskiftet.  När intresseanmälningarna kommit in och fullmäktige den 11 februari beslutat om nämnda Särskilda bestämmelser kommer förhoppningsvis handeln igång snabbt igen. Kommunstyrelsen jagar på. Se artikel i Kristianstadsbladet.