29 Torg i centrala Umeå

När jag sommaren 2021 började planera en septemberresa till Norrland, bl.a. för att studera torg, insåg jag att det passade i resrutten att stanna några timmar i Umeå, även om jag siktade längre norrut. Det var många decennier sedan jag besökte Umeå. En snabb blick på kartan gav mig Järnvägstorget och Rådhustorget som självklara studieobjekt. När jag steg av nattåget från Stockholm tisdagen den 21 september såg jag på Google Maps ytterligare en torgliknande yta, Operaplatsen.

Med dessa torg i sikte, gav jag mig ut i stan med telefonkameran i högsta hugg och hela lilla resebagaget på ryggen. Järnvägstorget var snabbt avklarat, mer trafikplats än torg, om än konstnärligt gestaltad. Inte heller Operaplatsen krävde mycket tid. Jaha tänkte jag då, kom igen Umeå, visa vad du kan! Och det gjorde Umeå. Efter det att jag via Rådhusesplanaden och Rådhustorget börjat vandra kors och tvärs insåg jag att centrala Umeå är en välplanerad och välskött rutnätsstad med intressanta fotgängarmiljöer, inte minst torg.

Hela innerstan är ett sammanhängande system av tämligen bilbefriade torg, platser, gågator, öppningar och skrymslen. Detta gav mig stor glädje under de fem timmar jag hade på mig. Jag hann dessutom under denna tid läsa två dagstidningar i stadsbiblioteket och äta en god fisklunch.

Karta över torg i centrala Umeå

Järnvägstorget

Järnvägstorget 2 2021-09-21 09.23

BIld 1 Järnvägstorget sett mot Rådhusesplanaden. Bilden är tagen från stationen. Den breda och livligt trafikerade gatan vid fotografens fötter är bortklippt på bilden.

En stor del torgdelen till höger om bild 1 upptas av nedgång till en planskild gång- och cykelförbindelse till och förbi spåren. Den har  namnet ”Lev!” och är starkt kopplad till Sara Lidman. Läs mer om Lev! här. Wikipedia har också en artikel om själva Järnvägstorget.

Järnvägstorget 1 2021-09-21 12.55

Bild 2 Järnvägstorget och järnvägsstationen sedda från Rådhusesplanadens mynning mot torget.

Rådhustorget

Rådhusesplanaden utgör ett gångstråk och en siktaxel mellan Järnvägstorget och Rådhustorget, med järnvägsstationen och rådhuset som fondbyggnader i respektive ände.

Det kvarter som sparats ut i rutnätssystemet för att ge plats för ett torg är nästan kvadratisk, drygt ca 100 x 100 m2. Den funktionella torgytan utgör en dryg tredjedel av det ursparade kvarteret.

Torget är helt fritt från biltrafik.  Den östvästliga Kungsgatan (gågata) som mynnar i torgets nordvästra och nordöstra hörn, upplevs som en förlängning av torget, ett kvarter bort i båda riktningarna. Samma sak gäller för Rådhusesplanaden, som ju i enlighet med planens logik mynnar i mitt i torgets norra långsida.

På Wikipedia hittar jag att torget fick sin nuvarande utformning 2017, efter ritningar av landskapsarkitekt Thorbjörn Andersson.

Rådhusesplanaden mot norr 2021-09-21 12.43

BIld 3 Rådhusesplanaden, sedd från Rådhustorget

Rådhuset

Bild 4 Rådhuset

I rådhuset finns numera bara restaurangverksamhet.

Inbjudande fåtöljer framför rådhustrappan

Bild 5 Inbjudande fåtöljer på torget framför rådhustrappan

Mitt på torget, snett framför rådhuset stor torgets nyaste konstverk, Listen (lyssna) av Camilla Akraka. (På plats 2019 – se bild 4). Verket skjuter upp ur torgytan utan förmildrande omständigheter. På en stålplatta, uppburen av fem stålstolpar, sitter en panterliknande varelse och vrålar ut sin vrede. Verket vill spegla Metoo-rörelsen.

Betydligt större lugn råder runt det andra av Rådhustorgets två intressanta konstverk, Standing Man av  Sean Henry. Verket har haft en annan placering tidigare. Nu står mannen direkt på torgytan nära Kungsgatans västra mynning. De gånger jag passerade torget under mitt halvdagsbesök i centrala Umeå, stod en eller flera män intill honom, ibland flitigt samtalande.

Rådhustorget/Kungsgatan sedda väserut. Standing Man ned levande kollegor till höger.

BIld 6 Rådhustorget/Kungsgatan sedda västerut. ”Standing Man” med levande kollegor till höger.

 

Rådhustorget 2 2021-09-21 09.53

BIld 7 Träd och vattenkonst på torgets västra del, ”Standing Man” står, ensam vid det här tillfället, bortom träden.

Renmarkstorget

P.g.a dålig kartläsning upptäckte jag inte detta torg förrän jag kom fram till det, på väg från Rådhustorget till kulturhuset Väven. Det är ett lite (men inte litet) opretentiöst och ändå spännande torg.

Renmarkstroget

BIld 8 Renmarkstorget

Av Wikipedia lär jag mig att  här rann en gång Renmarksbäcken. Den är numera kulverterad men har bidragit till torgets form, inte minst till den sneda placeringen av Centrumhuset, det röda tegelhuset till vänster på bilden ovan.

Kring torget finns många butiker och här står också dagligen vagnar som säljer mat av skilda slag.

Renmarkstorget 4 2021-09-21 12.36

BIld 9 Renmarkstorget

En viktig del av torget utgörs av  ”Fontänskulptur” i kopparplåt, formgiven av Stig Lindberg, genomförd av  Eje Öberg. Den kom på plats 1976.

Två andra platser i centrala Umeå

På kartan ser Operaplatsen – framför Norrlandsoperans byggnad – ut som en spännande plats. Men väl där upplever jag den bara som en stor angörings- och vändplats för stora bilar som ska lasta eller lossa scenkulisser o.dyl. Platsen är dessutom avskuren från Järnvägstorget, ett samband som fanns i den ursprungliga stadsplanen med som försvann med de nya bostadshus som byggdes vid Järnvägstorget på 1950-talet.

Operaplatsen

BIld 10 Operaplatsen

Vasaplan utgör terminal för lokalbusstrafiken i Umeå. Här finns en liten utlöpare, en intressant plats framför Folkets Hus. Torg? Men väl värd ett besök!

Vid Folkets Hus 2021-09-21 09.39.21

Bild 11 Platsen vid Folkets Hus.

Förra Månadens torg

Nästa Månadens torg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Rådhuset finns numera bara restaurangverksamhet.

Rådhustorget 4 2021-09-21 09.45

Test

 

 

Föregående Månadens torg

Nästa Månadens torg