31 Красная площадь, Москва – Майдан Незалежности, Киев – Плошча Незалежнасці, Мінск

I rubriken står, på respektive lands språk: Röda Torget, Moskva –  Självständighetstorget, Kiev –  Självständighetstorget, Minsk.

Jag har låtit Google översätta följande text till Ryska. Resultatet finns längre ner på sidan.

Denna min hemsida – agoralogi.se – ägnar jag åt  torg runt om i världen, torg som jag själv besökt. Jag skriver mina texter på svenska.

Den här gången gör jag ett undantag. Rysslands och Belarus blodiga krig mot Ukraina gör mig rasande. Därför får dessa tre länders mest kända torg utgöra anledning för mig att skriva om vad som pågår. Jag har aldrig besökt något av torgen men hoppas kunna göra det när det blivit fred i denna del av världen.

Presidentpalatset i Moskva, Putins residens, är placerat vid Röda  torget, bakom Kremls murar. På torget genomförs de stora  militärparaderna och andra maktuppvisningar. Men här sker också enstaka protester mot Putin och makten.

Moscow,-,Jul,24:,A,Wide,View,Of,Red,Square,

Kremlin,And,Cathedral,Of,St.,Basil,At,The,Red,Square

Bilder från Röda Torget i Moskva. Torget har haft sitt namn sedan 1600-talet. Från början stod det ryska namnet  красная (krasnaya) för ”vacker”, numera betyder det ”röd”. Bilder: Shutterstock


Självständighetstorget
 i Kiev har blivit skådeplatsen och nästan symbolen för proteströrelserna i Ukraina. Dessa har varit framgångsrika flera gånger. Makthavare har avsatts. Den nuvarande presidenten, Volodymyr Zelenskyj röstades fram av folket 2019, med stor majoritet. Han ville normalisera förbindelserna med Ryssland, till skillnad från den då sittande presidenten Porosjenko, som ville stärka Ukrainas band med västvärlden.

Independence,Monument,In,Maidan,Nezalezhnosti,In,Kiev,City,,Ukraine

Självständighetstorget i Kiev. Tidigare namn bl.a. Kalinintorget och 1977-1991 Oktoberrevolutionens torg. Bild: Shutterstock

Även Minsk har ett SjälvständighetstorgDe  omfattande  men inte framgångsrika protester mot Aleksandr Lukasjenko som genomförts, senast 2020, har dock haft ett annat torg som nav: Oktobertorget.

White,Government,Parliament,Building,And,Lenin,Statue,On,Independence,Square

Självständighetstorget i Minsk, tidigare Lenintorget. Bild: Shutterstock

Minsk,,Belarus,-,October,06,,2018,-,Nice,View,Of

Oktobertorget Minsk. Torget ligger bortom den breda gatan. Bild: Shutterstock.

 

Självständighetstorget i Kiev riskerar nu att bli en  krigsskådeplats. Ryssland har, med hjälp av Belarus, olagligt och maktfullkomligt anfallit Ukraina. Man vill tvinga Ukraina att vända västvärlden ryggen och bli en lydstat till Ryssland. Varför, kan man undra. Om Ryssland, istället för att försöka återupprätta det Sovjetiska imperiet, valde att utveckla sin ekonomi och välfärd finns det fantastiska förutsättningar för detta inom landets nuvarande gränser. Inte minst med hjälp av de enorma rikedomar som finns hos Putin själv och oligarkerna, rikedomar som stulits från det ryska folket fr.o.m. 1990.

Även om ett eventuellt Ukrainskt medlemskap i NATO ligger många år fram i tiden, har Putin nu gått till angrepp för att Ryssland ska slippa fler NATO-länder längs sina gränser. Varför det? Rysslands militära stryka gör att NATO, med eller utan Ukraina, aldrig kommer att anfalla Ryssland. Däremot skulle NATO kunna försvåra det expansionistiska imperiebygge som Putin drömmer om.

Putin vill säkert också slippa ha ett grannland som visar att folket kan lyckas med att kasta ut en oönskad och korrupt makthavare.

Putin har också motiverat sitt anfallskrig med att han vill krossa fascismen i Ukraina. Han ljuger om att fascismen är utbredd där, att den är en del av maktapparaten och att det pågår ett folkmord mot de rysktalande. Istället är det Putin som samarbetar med och därmed stöder ärkereaktionära och fascistiska krafter runt om i Europa.  Fast nu verkar han ha gått för långt. Ta Sverige som exempel: Till och med Sverigedemokraterna, ett svenskt politiskt parti  med fascistiska rötter, som tills alldeles nyligen har gillat Putin, fördömer nu Rysslands krig mot Ukraina.

Föregående Månadens torg
Nästa Månadens torg

Этот мой сайт – agoralogi.se – я посвящаю площадям мира, площадям, которые я сам посещал. Я пишу свои тексты на шведском языке.

На этот раз я делаю исключение. Кровавые войны России и Белоруссии против Украины приводят меня в бешенство. Поэтому самые известные площади этих трех стран должны стать для меня поводом написать о том, что происходит. Я никогда не был ни на одной из площадей, но надеюсь сделать это, когда в этой части мира будет мир.

Президентский дворец в Москве, резиденция Путина, расположен на Красной площади, за стенами Кремля. На площади проводятся большие военные парады и другие демонстрации силы. Но время от времени происходят тоже протесты против Путина и власти.

Майдан Независимости в Киеве стал ареной и чуть ли не символом протестных движений в Украине. Они были успешными несколько раз. Те, кто у власти, были свергнуты. Нынешнего президента Владимира Зеленского в

2019 году проголосовал народ подавляющим большинством голосов. Он хотел нормализовать отношения с Россией, в отличие от тогдашнего президента Порошенко, который хотел укрепить связи Украины с Западом.

Тоже на Майдане Независимости в Минске, против Александра Лукашенко, в

2020 году также прошли масштабные протесты. Однако свергнуть диктатора им не удалось.

Киевская площадь Независимости сейчас рискует стать ареной военных действий. Россия с помощью Беларуси незаконно и мощно напала на Украину.

Они хочят заставить Украину отвернуться от западного мира и стать государством, подчиненным России. Почему, можно задаться вопросом. Если Россия вместо того, чтобы пытаться восстановить советскую империю, предпочла развивать свою экономику и благосостояние, то в нынешних границах страны для этого есть фантастические условия. Не в последнюю очередь с помощью огромных богатств, существующих у самого Путина и олигархов, богатств, украденных у русского народа от 1990-ого года.

Хотя возможное членство Украины в НАТО произойдет только через много лет, Путин сейчас напал на Украину, чтобы избежать появления новых стран НАТО вдоль ее границ. Почему? Военная мощь России означает, что НАТО, с Украиной или без нее, никогда не нападет на Россию. С другой стороны, НАТО может усложнить экспансионистское строительство империи, о котором мечтает Путин.

Путин, вероятно, также хочет избежать соседней страны, которая показывает, что народ может успешно свергнуть неугодного и коррумпированного правителя.

Путин также оправдывал свою агрессивную войну тем, что хочет сокрушить фашизм в Украине. Он врет, что там распространен фашизм, что фашизм часть силового аппарата и что идет геноцид русскоязычных. Вместо этого именно Путин сотрудничает с архиреакционными и фашистскими силами по всей Европе и, таким образом, поддерживает их. Но сейчас он, кажется, зашел слишком далеко. Возьмем, к примеру, Швецию: даже Шведские Демократы, шведская политическая партия с фашистскими корнями, которой до недавнего времени нравился Путин, теперь осуждают войну России против Украины.