Gamla polishuset

Dominerande byggnad ömsar skinn, Davidhallstorg, Malmö.

Gamla polishuset, en strikt byggnad och maktsymbol från 1930-talet, utgör torgets ena kortsida. Under årens lopp har huset fått ett en allt vänligare framtoning, åtminstone under sommarhalvåret, se  http://www.sydsvenskan.se/malmo/polisen-lamnar-davidshall/  . Polisen ska dessutom lämna huset under nästa år.  Bostäder eller kommersiella kontor på gång?