Lär av lyckade exempel att återuppliva torgen

Under denna rubrik skriver Kurt Eliasson, vd för branschorgansiationen Sabo, och Robert Hörnquist, vd, Göteborgslokaler, i senaste numret (39) av Dagens samhälle. De berättar om goda exempel på när kommuner tagit tagit initiativ till att förnya torg. Kortedala torg lyfts fram. Medlet är fastighetsutveckling som leder till att bebyggelsen förtätas, kundunderlaget blir större, torget blir mindre ödsligt.