Lekplats vid Marint kunskapscenter i Malmö

Detta inlägg hör egentligen inte hit. Det handlar inte om torg, men jag behövde någonstans att placera en bild att länka till.

Lekplatsen 20200303
D
essutom behöver jag kunna länka till den här bilden på soffan längst bak i bussen, linje 7, eldriven.

Bussinteriör