Röda mattan som försvann

När jag för ett år sedan besökte Stockholm, var ett av glädjeämnena Gustav Adolfs torg. Det hade omvandlats från en trafikrondell (om än med en kunglig ryttarstaty i mitten) till ett någorlunda vettigt torg, med sittplatser, grönska mm. Eller som Stockholms stad uttryckte det i ett svarsmejl till mig: ”Under 2021 utfördes en rad åtgärder för att skapa ett mer levande, attraktivt och föränderligt torg.”

När jag såg torget då uppstod äkta torgglädje i mig, inte minst till följd av den ”röda mattan” som flödade ut ur Operan. Se bild 1 och ett tidigare inlägg.

Bild 1 25 sept 2021

Bild 1. 25 sept 2021

Men när jag nu passerade torget igen, i september 2022, var den röda mattan borta.  Trafiken var fortfarande omledd,  planteringar mm. fortfarande på plats, men lusten var borta. Den röda mattan var tydligen bara en tillfällighet. ”När du besökte platsen sist så kan det ha varit ett evenemang kopplat till sommartorg och därefter har man återställt målningen på gatan.”

Bild 2. 9 sept 2022

Bild 2. 9 sept 2022